Stasys Jakeliūnas savo poziciją išaiškins kitą savaitę
Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to (BFK) pir­mi­nin­kas Sta­sys Ja­ke­liū­nas ki­tą sa­vai­tę pri­sta­tys Vy­riau­sy­bei sa­vo po­zi­ci­ją Lie­tu­vos ban­ko (LB) el­ge­sio, lai­ki­na­jai Sei­mo ko­mi­si­jai at­lie­kant par­la­men­ti­nį bu­vu­sios eko­no­mi­nės kri­zės ty­ri­mą. Anks­čiau pre­li­mi­na­riai pla­nuo­ta pri­sta­ty­mą su­reng­ti šį tre­čia­die­nį. 

S. Jakeliūnas kritikuoja bankų reguliuotoją ir tariamą jo nebendradarbiavimą su Seimo laikinąja komisija. Tuo metu LB vadovas Vitas Vasiliauskas priekaištus atmeta.

„Su premjeru šnekėjome, sutarėme, kad tas pristatymas bus ne šiandien, o kitą trečiadienį, kad būtų galima tinkamiau pasiruošti“, – BNS trečiadienio rytą sakė S. Jakeliūnas.

Antradienį jis minėjo, kad numatoma pristatyti centrinio banko veiksmus atliekant parlamentinį tyrimą.

„Lietuvos banko vaidmuo atliekant parlamentinį tyrimą, tai, kas buvo pristatyta (Seimo spaudos konferencijoje antradienį – BNS). Gal kažkokių aspektų bus, gal konkrečiai labiau susiję su Vyriausybės veikla, nes yra specifinių dalykų, Finansų ministerijos vaidmuo ir panašiai“, – BNS sakė S. Jakeliūnas.

Premjeras Saulius Skvernelis antradienį teigė, kad po to bus sprendžiama dėl tolesnių teisinių veiksmų ir galimo kreipimosi į prokurorus dėl viešojo intereso gynimo. Jis pabrėžė, kad Lietuvos bankas yra nepriklausoma institucija, todėl bus prašoma jo nuomonės ir atsakymų.

LB valdybos pirmininkas V. Vasiliauskas antradienį patikino, kad centrinis bankas bendradarbiauja atliekant parlamentinį krizės tyrimą, taip pat ketina bendradarbiauti ir prokuratūra, jeigu kiltų toks poreikis.

Valdančiosios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos Seime atstovas S. Jakeliūnas sako, kad prokurorų būtų prašoma ištirti, ar LB tinkamai prižiūrėjo komercinius bankus, per krizę galėjusius manipuliuoti tarpbankinių palūkanų indeksu „Vilibor“.

Pasak S. Jakeliūno, LB tyrimo metu komitetui trukdė dirbti, teikė ne visą informaciją, o dalį jos nuslėpė.