Stanislovas Tomas apklaustas dėl sunaikintos atminimo lentos Jonui Noreikai
Į Eu­ro­pos Par­la­men­tą sie­kian­tis kan­di­da­tuo­ti Sta­nis­lo­vas To­mas pir­ma­die­nį apk­laus­tas dėl su­nai­kin­tos me­mo­ria­li­nės len­tos ka­ri­ni­ni­kui Jo­nui No­rei­kai-Ge­ne­ro­lui Vė­trai, jis lie­ka su­lai­ky­tas, pra­ne­šė pro­ku­ra­tū­ra.

Policija atlieka ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo, jam vadovauja Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorai.

Lentą ant Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos pastato S. Tomas paskelbė sunaikinęs pirmadienio rytą. Jis apie tai pats pranešė policijai.

Atminimo lentos kritikai teigia, jog šio garbingo ženklo neturi likti įvertinus tai, kad J. Noreika, būdamas Šiaulių apskrities viršininku, pasirašė raštus dėl žydų geto steigimo ir žydų turto tvarkymo.

Gynėjai pabrėžia J. Noreikos nuopelnus antisovietiniame pogrindyje, akcentuoja, kad vėliau karo metais jis buvo pats įsitraukęs į antinacinę veiklą.

J. Noreika buvo suimtas 1946 metų kovą, o kitąmet okupacinės sovietų valdžios sušaudytas.