Spręs, ar stiprinti lietuvių kalbos mokymą tautinių mažumų vaikams
Vy­riau­sy­bė ket­vir­ta­die­nį spręs, ar teik­ti Sei­mui pa­tai­sas, nu­ma­tan­čias stip­res­nį lie­tu­vių kal­bos mo­ky­mą tau­ti­nių ma­žu­mų vai­kams.

Siūloma nustatyti, kad tautinių mažumų mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokymui lietuvių kalba būtų skiriamos ne mažiau kaip penkios valandos per savaitę.

Šiuo metu Švietimo įstatyme nustatyta, kad priešmokyklinio ugdymo programoje mokymui lietuvių kalba skiriamos ne mažiau kaip keturios valandos.

Tuo metu ikimokyklinio ugdymo įstaigose mokymas lietuvių kalba gali vykti pageidaujant vaikų tėvams.

Visgi Vyriausybė teigia, kad „neskiriant konkrečių valandų ir tam reikalingų finansų, ugdymas lietuvių kalba nevykdomas“, nors tėvai to ir pageidautų.

Nauja tvarka įsigaliotų nuo kitų metų rugsėjo.

Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas Vyriausybės posėdyje sakė, kad valstybė turi sudaryti sąlygas tautinių mažumų vaikus valstybinės kalbos mokyti nuo pat mažens, kad jie sėkmingiau integruotųsi visuomenėje.

Ikimokyklinis ugdymas vyksta vaikams nuo vienerių iki penkerių ar šešerių metų, o priešmokyklinis – nuo penkerių arba šešerių metų.

Pernai pagal ikimokyklinio ugdymo programą mokėsi apie 7 tūkst. vaikų, priešmokyklinio ugdymo programą – daugiau nei 2,2 tūkst. vaikų.