Socialdemokratai prezidentės ir premjero prašo įvertinti Kęstučio Navicko veiklą
Par­la­men­ti­nė­je opo­zi­ci­jo­je esan­tys so­cial­de­mo­kra­tai pra­šo pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ir prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio įver­tin­ti ap­lin­kos mi­nis­tro Kęs­tu­čio Na­vic­ko ir ki­tų mi­nis­te­ri­jos va­do­vų, ne­pa­sip­rie­ši­nu­sių miš­kų kir­ti­mų di­di­ni­mui nuo 2019 me­tų, veik­lą.

Parlamentinėje opozicijoje esantys socialdemokratai prašo prezidentės Dalios Grybauskaitės ir premjero Sauliaus Skvernelio įvertinti aplinkos ministro Kęstučio Navicko ir kitų ministerijos vadovų, nepasipriešinusių miškų kirtimų didinimui nuo 2019 metų, veiklą.

Kai kurie parlamentarai įtaria ministeriją tarnaujant medienos pramonei, o Miškų sąjūdis reikalauja, kad Vyriausybė atšauktų naują, didesnę miškų kirtimo normą.

„Ministro pirmininko tiesioginė atsakomybė yra išsiaiškinti, ar toks aplinkos ministras gali dirbti. Galų gale pasitikrinti pas prezidentę nunešus teikimą, ar ją tenkina toks ministras, kuris atveria kelią didesniam miškų kirtimui“, – pirmadienį spaudos konferencijoje Seime pareiškė socialdemokratų seniūnas Juozas Olekas.

Pasak jo, susirinkę į rudens sesiją, opozicijos frakcijų atstovai tarsis, kokių veiksmų imtis.

„Tie šeši mėnesiai nuo pirmos apkaltos ministrui jau baigiasi“, – tvirtino J. Olekas.

LSDP frakcija gegužę inicijavo interpeliaciją K. Navickui dėl galimo buvusios darbovietės protegavimo, nesugebėjimo spręsti atliekų ir pakuočių tvarkymo, netinkamo pasirengimo miškų reformai. Seimas birželį pritarė K. Navicko atsakymams, todėl jis išsaugojo savo postą.

Vyriausybė rugpjūtį patvirtino didesnę metinę miškų kirtimo normą penkeriems metams – ji bus didesnė 6 proc. nei 2014–2018 metais. Miškų sąjūdis ragina Vyriausybę šį savo žingsnį atšaukti.

„Jeigu nutarimas nebus atšauktas, Miškų sąjūdis kreipsis į teismą, kad būtų apgintas viešasis interesas“, – spaudos konferencijoje sakė Miškų sąjūdžio pirmininkas Gintautas Kniukšta.

Tuo metu Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narys Linas Balsys teigė, kad Aplinkos ministerija tarnauja medienos pramonei. Anot jo, Miškų ūkio konsultacinėje taryboje, kuri ir pasiūlė didinti kirtimų normą iki 11,85 tūkst. hektarų, yra medienos pramonės atstovų.

„Ministerija ir ministras klusniai vykdo visus tos pramonės atstovų nurodymus“, – teigė L. Balsys.

Pasak jo, didinti miškų kirtimų normos nebuvo reikalo, nes ir senoji norma nebuvo pasiekiama.

Aplinkos ministerija, motyvuodama siekiu išlaikyti miško naudojimo stabilumą, iš pradžių siūlė Vyriausybei metinę kirtimo normą 2019–2023 metams palikti nepakeistą, tačiau Vyriausybė priimdama sprendimą atsižvelgė į kitų ministerijų, įskaitant Energetikos, argumentus. Teigiama, kad taip siekiama pagaminti daugiau biokuro ir nedidinti šilumos kainos gyventojams.