Socialdemokratai į prezidento rinkimus siunčia Vytenį Andriukaitį
Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) šeš­ta­die­nį kan­di­da­tu į pre­zi­den­tus iš­kė­lė eu­ro­ko­mi­sa­rą, Ne­prik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­rą Vy­te­nį Po­vi­lą And­riu­kai­tį. 

V. P. Andriukaičio kandidatūrą į prezidentus iškėlė daugiau negu pusė – 40 – LSDP skyrių. Keli partijos skyriai siūlė, kad prezidento rinkimuose dalyvautų Seimo narė Rasa Budbergytė arba europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė.

Būtent skyrių nuomonė ir lėmė tai, kad LSDP konferencija šeštadienį V. P. Andriukaitį patvirtino socdemų kandidatu į prezidentus. Sprendimas priimtas bendru sutarimu.

„Visi žinome, apie ką yra Vytenis – apie socialdemokratiją, apie vertybes. Visa tai jis savo darbais ir gyvenimu yra įrodęs. Tik turime nedidelę problemą – paskolinome Vytenį Europai ir dabar teks jį atgauti“, – apie V. P. Andriukaitį šeštadienį LSDP konferencijos metu Vilniuje kalbėjo socdemų pirmininkas Gintautas Paluckas.

LSDP lyderis teikė tikintis, kad V. P. Andriukaitis užsiims „į žmogų orientuota“ politika.

Pats V. P. Andriukaitis į LSDP konferenciją šeštadienį neatvyko.