Socialdemokratai apsisprendė, ką kels į Vilniaus ir Kauno merus
So­cial­de­mo­kra­tai šeš­ta­die­nį nu­spren­dė, kad jų kan­di­da­tu Vil­niaus me­ro rin­ki­muo­se bus par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gin­tau­tas Pa­luc­kas, o Kau­ne me­ro pos­to sieks ad­vo­ka­tas Gin­ta­ras Čer­niaus­kas.

G. Palucko kandidatūrą slaptame balsavime palaikė 86 Vilniaus miesto skyriaus nariai, devyni buvo prieš, BNS sakė partijos atstovas spaudai Justinas Argustas.

G. Černiauskas Kaune nominuotas, kai kiti kandidatai atsiėmė savo kandidatūras.

Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kovą 3 dieną.

Socialdemokratų taryba šeštadienį taip pat nusprendė partijos pirmininko rinkimus surengti balandžio 24–27 dienomis. Balsavime galės dalyvauti visi partijos nariai.