Socdemai „juodojo arkliuko“ nesuras
Au­gant šur­mu­liui dėl ar­tė­jan­čių pre­zi­den­to rin­ki­mų ir juo­se no­rin­čių da­ly­vau­ti kan­di­da­tų, di­džiau­sia kai­rio­ji po­li­ti­nė jė­ga – Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) – at­ro­do ge­ro­kai pri­ti­lu­si. Po­li­to­lo­gų tai ne­ste­bi­na – esą soc­de­mai tie­siog ne­tu­ri žmo­gaus, ga­lin­čio jiems pa­do­va­no­ti pre­zi­den­ti­nę vil­tį.

Prie prezidento rinkimų starto linijos aktyviai rikiuojantis kandidatams, politinėse partijose, viešojoje erdvėje pastebimas nemenkas sujudimas. Tačiau į prezidentų varžytuves skuba ne visi. Nors LSDP skyriai socdemų atstovais rinkimuose norėtų matyti tris bičiulius – Viliją Blinkevičiūtę, Rasą Budbergytę ir Vytenį Povilą Andriukaitį, – nei jie, nei pati partija kol kas didelių rinkimų ambicijų nedemonstruoja. Politologai mano, kad tai signalizuoja apie rimtą LSDP krizę.

Tai, kad socdemai neskuba į prezidentų varžytuves, politologų nuomone, signalizuoja apie rimtą krizę Lietuvos socialdemokratų partijoje.

Rinkimai – ne grožio konkursas

LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas įsitikinęs, kad dabartinis šurmuliavimas prieš rinkimus yra bergdžias, nevaisingas. „Pirmą kartą matau tokią keistą praktiką, kai keliami kandidatai be programų, tarsi iškabos. Kur programos? Vienintelė Aušra Maldeikienė bent jau 95 tezes „pasikalusi“. Visa kita yra absoliučiai seklus mėginimas improvizuoti. Pirmieji debatai, žmonių vertinimu, yra absoliuti komedija“, – kalbėjo jis.

Pasak G. Palucko, partijoms pirmiausia iškeliant kandidatus, o tik tada pristatant „turinį“, t. y. programas, rinkimai virsta grožio konkursu. Socialdemokratams tokia strategija esą nepatraukli. Iki spalio 6 dieną vyksiančios LSDP tarybos partijos vadovybė skyriams ir visuomenei ketina pateikti Lietuvos raidos iki 2024 metų kairiąją viziją. „Už tos programos rikiuosis visi kandidatai: ir Europos Parlamento (EP), ir prezidento, ir savivaldybių tarybų rinkimuose. Mes matome tokį konstruktyvų kelią, kad pirmiausia būtų išdėstytos idėjos, vizijos, o paskui iškelti kandidatai jas pristato“, – aiškino socdemų lyderis.

Nenusileidžia kitiems

G. Paluckas teigė suprantantis, kad toks nuosaikus socialdemokratų ėjimas, kai rengiama programa, o vėliau pristatomi kandidatai, partijai nesuteikia tokių buvimo viešojoje erdvėje galimybių, kokiomis dabar mėgaujasi kai kurie kiti politikai. „Tačiau tikiu, kad konstruktyvioms kairiosioms idėjoms Lietuvoje tikrai yra vietos, todėl žmonės girdės tai, ką sako, o ne žiūrės, kaip atrodo ir „sklaidosi“ kandidatai“, – pabrėžė jis.

LSDP skyriai jau baigia kelti kandidatūras tų žmonių, kuriuos norėtų matyti atstovaujančius partijai gegužės mėnesį vyksiančiuose prezidento rinkimuose. Minimos trys pavardės – europarlamentarės V. Blinkevičiūtės, Seimo narės R. Budbergytės ir eurokomisaro V. P. Andriukaičio.

V. Blinkevičiūtė yra minėjusi, kad norėtų dalyvauti EP rinkimuose. R. Budbergytė ir V. P. Andriukaitis, G. Palucko teigimu, yra nacionalinio masto politikai, pajėgūs grumtis bet kokio lygio politiniuose debatuose, pateikti socialdemokratines jėgas ir partijos viziją.

Partiją ištikusi krizė

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorius Lauras Bielinis sutinka, kad rinkimų varžytuvėse socialdemokratai yra gerokai pritilę. Jo nuomone, LSDP akivaizdžiai suvokia, kad jos kandidatas prezidento rinkimuose šansų greičiausiai neturi.

Tai, kad LSDP negali iškelti rimtai dėl prezidento posto galinčio pakovoti žmogaus, L. Bielinio teigimu, rodo, jog partija neturi tokiam postui išugdytų politikų. „Antra, partija neturi ambicijų. Tai irgi labai svarbu. Manyčiau, kad tokia LSDP elgsena signalizuoja, kad joje išties yra krizė“, – mano politologas.

Tarp LSDP skyrių jau iškeltų politikų L. Bielinis nemato tokio, kuris galėtų rimčiau pakovoti dėl prezidento posto. Esą reikėtų labai rimtai dirbti, kad V. Blinkevičiūtė galėtų sužibėti rinkimuose. Prezidento rinkimuose anksčiau jau dalyvavęs V. P. Andriukaitis, VDU profesoriaus vertinimu, galėtų pretenduoti į ne daugiau kaip 3 proc. rinkėjų balsų. R. Budbergytės politinis egzistavimas LSDP galbūt jai ir yra sėkmingas, tačiau prezidento rinkimams reikėjo pradėti rengtis gerokai anksčiau ir daug rimčiau. Tad šviesių perspektyvų prezidento rinkimuose socialdemokratams L. Bielinis neprognozuoja.

Liūdnas vaizdas

Mykolo Romerio universiteto dėstytoja Rima Urbonaitė taip pat sako, kad LSDP ir kitos sunkumus išgyvenančios politinės partijos, pavyzdžiui, Liberalų sąjūdis, nedemonstruoja politinių raumenų. „Manau, kad po susiskaldymo, rimtų perversmų viduje, kai partijai reikia bandyti stotis ant kojų, socdemams yra sudėtinga. Taip pat ne mažiau sudėtinga rasti tinkamą kandidatą, kuris ne tik parodytų, kad partija apskritai kvėpuoja, o tokį, kuris galėtų pasigalynėti konkurencinėje rinkimų kovoje. Šis uždavinys dabartiniams socialdemokratams yra nelengvas“, – pažymėjo politologė.

Tarp galimų partijos kandidatų į prezidentus minima V. Blinkevičiūtė, kaip teigė R. Urbonaitė, nesuteikė nė menkiausios vilties, kad gali varžytis. Iš kito potencialaus kandidato V. P. Andriukaičio kol kas negirdėti jokių signalų. Apie LSDP atstovą prezidento rinkimuose nedaugžodžiauja ir socdemų lyderis. „G. Paluckas pasiuntė vienintelį signalą: taip, turėsime kandidatą ir jis bus labai geras. Tai iš esmės tas pats, kas nepasakyti nieko, nes puikiai suprantame, kad kokiu nors „juoduoju arkliuku“ čia nelabai kvepia. Manau, jų kandidatas labiau gali būti „raiša antis“, bet ne „juodasis arkliukas“, kuris visus nustebintų. Vaizdas gana liūdnas“, – kalbėjo ji.

Socialdemokratų strategiją – pirmiausia pristatyti partijos programą ir tik vėliau paskelbti kandidatą prezidento rinkimuose, R. Urbonaitė vertina skeptiškai. „Džiaugiuosi, kad socialdemokratai galvoja apie turinį, programines nuostatas, bet jos turi būti susijusios ir su prezidento galimybėmis, jo funkcijomis. Taip pat labai svarbus asmenybės vaidmuo, nes rinkėjams balsuojant yra emocinė dedamoji, kiek kandidatu galima pasitikėti, ar jis sąžiningas. Pagaliau, kiek jis turi lyderio savybių, ar žmonės jį mato kaip turintį tvirtą stuburą, principus. Jei turėsi gerą programą, bet neturėsi tinkamo asmens, kuris ją reprezentuotų ir pats būtų lyderis, šansų rinkimuose nebus daug“, – konstatavo politologė.