ŠMM ministrė aiškinsis premjerui dėl galimo interesų konflikto
Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis ket­vir­ta­die­nį su švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tre Jur­gi­ta Pe­traus­kie­ne ap­tars jos su­tuok­ti­nio įmo­nės sėk­mę vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se ir ga­li­mą in­te­re­sų konf­lik­tą.

Vyriausybės išplatintoje papildytoje S. Skvernelio darbotvarkėje rašoma, kad susitikimas įvyks 13.30 val.

„Premjeras su švietimo ir mokslo ministre aptars klausimus, susijusius su viešojoje erdvėje skelbta informacija dėl galimo ministrės viešųjų ir privačių interesų konflikto“, – BNS sakė premjero atstovas spaudai Tomas Beržinskas.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienį pranešė, kad imsis tyrimo, ar J. Petrauskienė nepažeidė įstatymo, jos vyro įmonei laimint viešuosius pirkimus ministerijai pavaldžiose įstaigose.

Anot komisijos, tyrimo metu bus vertinama, ar ministrė laikėsi pareigos vengti interesų konflikto, nusišalinti nuo sprendimų Švietimo ir mokslo ministerijoje (ŠMM) bei pavaldžiose įstaigose, jei jie susiję su sutuoktinio verslo interesais.

Taip pat bus aiškinamasi, ar ministrė nepažeidė reikalavimų, įpareigojančių deklaruoti interesus.

Tyrimas pradėtas gavus pranešimą, kad J. Petrauskienės vyras Evaldas Petrauskas valdo uždarąją akcinę bendrovę „Ecotour“, kuri dalyvauja ir laimi ŠMM pavaldžių ir kitų įstaigų viešuosius pirkimus, tačiau sandorių ministrė nėra deklaravusi. J. Petrauskienė yra deklaravusi tik vyro įmonę.

Centrinio Viešųjų pirkimų portalo duomenimis, bendrovė „Ecotour“ nuo 2012-ųjų su valstybinėmis įstaigomis yra sudariusi keliolika sutarčių, kurių vertė viršija 100 tūkst. eurų.