Skundų rašytojui prikirps sparnus
Sei­mas iš Sei­mo de­le­ga­ci­jos NA­TO Par­la­men­ti­nė­je Asamb­lė­jo­je (PA) ry­toj ke­ti­na iš­brauk­ti pre­zi­den­to pos­to sa­va­ran­kiš­kai siek­ti pa­no­ru­sį bu­vu­sį „vals­tie­tį“ Min­dau­gą Pui­do­ką. De­le­ga­ci­jos vi­ce­pir­mi­nin­ko pos­te jį tu­rė­tų pa­keis­ti ki­tas „vals­tie­tis“ – Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Ba­kas.

Nauju parlamento delegacijos NATO PA pirmininkės konservatorės Rasos Juknevičienės pavaduotoju Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcija siūlo tvirtinti delegacijos narį Dainių Gaižauską. Dėl tokio kadrų pasikeitimo R. Juknevičienė sakė neišgyvenanti. „M. Puidokas būdamas pavaduotoju nepadarė nei nieko gero, nei nieko blogo. Išskyrus, kad NATO generaliniam sekretoriui parašė laišką“, – LŽ sakė parlamentarė.

Jos akimis, naujajam pavaduotojui D. Gaižauskui gali kilti kai kurių problemėlių dėl anglų, nors buitiniu lygmeniu jis susišneka. „O štai V. Bakui tikrai teks vežiotis vertėją“, – spėjo R. Juknevičienė. Politikė mano, kad kadrų permainos delegacijos darbo nesutrikdys. „Pastaruoju metu M. Puidokas apskritai nieko nedarė, nevažiavo į PA sesiją, buvo neaktyvus. Jo didžiausias pliusas, kad kalba angliškai“, – pastebėjo delegacijos vadovė.

Priminsime, kad 2018-ųjų balandį M. Puidokas kreipėsi į NATO generalinį sekretorių Jensą Stoltenbergą ir NATO PA narius dėl R. Juknevičienės pareiškimų apie LVŽS. Laiške buvo teigiama, kad R.Juknevičienė, „nepaisydama LVŽS indėlio į Lietuvos krašto apsaugą ir nuoseklų įsipareigojimų NATO vykdymą“, LVŽS vadina prorusiška, kaltina darbu Rusijai, o šios valdančiosios partijos vadovus apšaukė Kremliaus agentais.

M. Puidokas citavo konservatorės pasisakymus socialiniame tinkle „Facebook“, kur ši išsakė savo nuomonę apie kai kurių „valstiečių“ lyderių veiksmus. „Manyčiau, kad toks R. Juknevičienės, kaip NATO Parlamentinės Asamblėjos prezidentės, elgesys nesiremia aukštais elgesio standartais, kuriuos kelia NATO, diskredituoja NATO Parlamentinės Asamblėjos prezidento pareigas ir yra naudingas tik bendriems NATO ir Lietuvos priešams“, – rašė M.Puidokas.

Konservatorė šį laišką vadino beprecedenčiu ir apgailestavo, kad padaryta žala Lietuvai. „NATO Parlamentinėje Asamblėjoje dirbu nuo 1999 metų, ir delegacijose yra buvę tikrai labai skirtingų partijų atstovai – ir Darbo partijos, ir „Tvarkos ir teisingumo“ atstovai, su kuriais mes turėjome kategoriškai skirtingus požiūrius Lietuvos viduje, bet išvykę ir toje delegacijoje visada laikėmės labai bendros pozicijos. Lietuvos įvaizdis buvo labai aukšto lygio“, – teigė R.Juknevičienė.

Ji stebėjosi, kad tarp M.Puidoko kreipimosi adresatų yra NATO generalinis sekretorius, nieko bendro neturintis su PA. R. Juknevičienė tuomet laišku atsiprašė visų NATO PA delegacijų, už paviešintas vidines Lietuvos politikų diskusijas. 2018 metų kovą R. Juknevičienė buvo išrinkta NATO PA prezidente.

„Savo laiške M. Puidokas labai jau gynė R. Karbauskį, o dabar ką girdime?“ – ironizavo R. Juknevičienė. Kaip jau rašyta, M. Puidokas vakar buvo pašalintas iš LVŽS frakcijos. Taip pasielgta atsižvelgiant į pirmadienį paskelbtą jo pareiškimą apie bandymą pretenduoti į valstybės vadovus šių metų gegužės rinkimuose. Politikas pareiškė sustabdąs narystę LVŽS, tačiau panoro likti didžiausioje Seimo frakcijoje. Tačiau jos vadovybė iškart leido suprasti, kad tai –neįmanoma.