Sisteminės korupcijos byloje – 11 kaltinamųjų
Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra teis­mui per­da­vė nag­ri­nė­ti sis­te­mi­nės ko­rup­ci­jos bau­džia­mą­ją by­lą dėl dar­bin­gu­mo ly­gio nu­sta­ty­mo, ku­rio­je kal­ti­ni­mai pa­teik­ti 11 as­me­nų, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT).

BNS žiniomis, tarp kaltinamųjų yra buvusi Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) Klaipėdos teritorinio padalinio Dokumentų registravimo skyriaus vedėja Regina Intienė ir šio padalinio darbuotojas Algimantas Gabrialavičius. Jiems pareikšti kaltinimai dėl prekybos poveikiu ir papirkimo.

Kaltinimai kyšininkavimu pateikti ir buvusiems NDNT Klaipėdos teritorinio padalinio skyrių vedėjams Olgai Kulik ir Mindaugui Gyliui.

Dar septyni asmenys, kurie už galimai neteisėtą atlygį siekė paveikti NDNT darbuotojus, yra kaltinami dėl prekybos poveikiu ar papirkimo.

Šioje byloje dar 42 asmenys buvo kaltinti papirkimu, jie pripažino savo kaltę ir buvo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Šiems asmenims teko sumokėti nuo 190 iki 760 eurų dydžio įmokas į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.

Dar du asmenys, taip pat pripažinę savo kaltę, teismo nubausti paskiriant jiems 3800 ir 5320 eurų baudas.

Ikiteisminio tyrimo metu STT nustatė, kad R. Intienė, pasinaudodama pažintimis su NDNT Klaipėdos teritorinio padalinio darbuotojais, daugiau nei 20 kartų savo ir kitų asmenų naudai priėmė galimai neteisėtą piniginį atlygį.

Ji kaltinama atlygio dalį kaip kyšį perdavinėjusi O. Kulik ir M. Gyliui.

Šie du buvę tarnautojai kaltinami tuo, kad iš įvairių asmenų daugiau kaip po 20 kartų priėmė kyšius už nedarbingumo lygio ar nuolatinės slaugos poreikio bei jų terminų nustatymą.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, pakartotinai įvertinusi kaltinamųjų priimtus sprendimus, dalį jų panaikino.