Sieks reglamentuoti importuojamų trąšų kokybę
Sei­mui svars­ty­ti tei­kia­mas im­por­tuo­ja­mų trą­šų kon­tro­lės įsta­ty­mo pro­jek­tas. Ūkio mi­nis­tras Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius yra sa­kęs, kad nau­ja tvar­ka ap­sau­gos nuo ne­ko­ky­biš­kų trą­šų įve­ži­mo.

Jei įstatymas nuo kitų metų įsigaliotų, į Lietuvos rinką galės patekti tik tam tikrus kokybės reikalavimus atitinkančios trąšos, esančios sąraše.

Be to, numatytos didelės baudos, siekiančios 70–100 proc. neteisėtai į Lietuvą įvežtų trąšų rinkos vertės. Todėl Ūkio ministerija skaičiuoja, kad administracinė našta gamintojams, importuotojams, platintojams gali siekti apie 30 tūkst. eurų per metus.

Seimas gegužę priėmė svarstymui Tiekiamų rinkai trąšų įstatymo projektą, kurį parengė konservatoriai Kazys Starkevičius ir Edmundas Pupinis.

Praėjusioje Seimo kadencijoje toks įstatymas buvo priimtas ir po to atšauktas, nes nebuvo suderintas su Europos Komisija, todėl galbūt neatitiko ES konkurencijos ir laisvo prekių judėjimo reikalavimų.

Vietoj jo 2015 metų gegužę žemės ūkio ministras reglamentavo trąšų saugojimą ir apskaitą, tačiau ir šis įsakymas 2017 metų balandį buvo atšauktas.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkui, parlamentarui Ramūnui Karbauskiui priklausantis „Agrokoncernas“ yra vienas didžiausių trąšų importuotojų. Seimo opozicija įtaria, kad jos importuojamos apeinant ES antidempingo muitus. Konservatoriai siūlė Seime steigti specialią komisiją, kuri išsiaiškintų „trąšų reikalus“, bet Seimas tam nepritarė.