Siekiama mažinti antstolių apetitą
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tei­kia įsta­ty­mų pa­tai­sas, ku­rio­mis siū­lo ri­bo­ti ans­to­lių at­ly­gi­ni­mą iki 15 proc. nuo iš­ieš­ko­tos su­mos.

Pasak Prezidentūros, pataisomis siekiama užtikrinti „teisingas ir adekvačias“ antstolių paslaugų kainas, užkirsti kelią „dirbtinai išpūstoms algoms, antstolių lupikavimui, savivalei ir žmonių skurdinimui“.

D. Grybauskaitės pataisose siūloma sumažinti būtinąsias vykdymo išlaidas, drausti atlikti perteklinius veiksmus, nustatyti, kad atlygis antstoliui sėkmingo skolos išieškojimo atveju negali viršyti 15 proc. skolos dydžio.

Teigiama, kad panaši praktika yra ir kitose šalyse: Latvijoje, Estijoje nustatyta riba – po 15 proc., Airijoje – 5 proc., Anglijoje – 7,5 proc., Suomijoje – 0,5 procento.

Tikimasi, kad pataisos sustiprins Teisingumo ministerijos inicijuotus antstolių įkainių reguliavimo pakeitimus ir garantuos, kad įkainiai būtų „teisingai perskaičiuoti“.

Pasak pranešimo, šiuo metu antstoliai neretai uždirba iki 100 proc. nuo išieškomos skolos, ypač dideli antkainiai taikomi išieškant mažas skolas.

„Lietuvoje vidutiniškai per mėnesį antstolis uždirba 10 tūkst. eurų, o kai kurių alga siekia 37 tūkst. eurų – daugiau negu Europos Sąjungos vadovas“, – teigia Prezidentūra.

Pataisomis siūloma įtvirtinti privalomą skolininko informavimą, draudimą kreditoriui samdyti skirtingus antstolius dėl to paties skolininko ir prievolę viešai skelbti antstolių algas. Taip pat pataisomis siūloma griežtinami antstolių nepriekaištingos reputacijos reikalavimus.

Numatoma vykdymo bylos administravimo išlaidas sieti su antstolio realiu darbu, o ne su išieškoma suma, kaip yra šiandien. Taip pat numatoma riboti galimybes atlikti perteklinius veiksmus.

„Dabar antstoliai net ir turėdami informaciją apie žmogaus pajamas nepagrįstai užsako perteklinę informaciją iš įvairių registrų, net tokių kaip Jūrų ir vidaus vandenų laivų registras, Geležinkelio riedmenų registras. Šie pertekliniai veiksmai išpučia antstolio išlaidas ir yra įskaičiuojami į skolininko sąskaitą“, – teigiama pranešime.

Pasiūlymuose numatoma įpareigoti antstolius visada išsiųsti informaciją žmogui apie jo skolą. Dabar antstoliai neprivalo informuoti žmogaus, jeigu jo skola neviršija 100 eurų – tai sudaro sąlygas skolos tyčiniam vilkinimui ir jos išaugimui.

Prezidentės pasiūlymuose taip pat griežtinami ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimai. Dabar įstatymuose palikta spraga, ji leidžia nepriekaištingos reputacijos asmeniu laikyti netgi nusikaltimą padariusį, tačiau nuo atsakomybės ar bausmių atleistą, asmenį. Šalies vadovė siūlo užkirsti kelią neskaidriems ir nesąžiningiems žmonėms dirbti valstybės patikėtą darbą.

Vyriausybė taip pat yra parengusi pataisas dėl antstolių vykdymo išlaidų. Pagal jas notarų atlyginimo ir antstolių vykdymo išlaidų nebūtų privaloma derinti su notarų ir antstolių organizacijomis, o prerogatyvą nustatyti notarų atlyginimo ir antstolių skaičiuojamų vykdymo išlaidų dydžius turėtų valstybė – Teisingumo ministerija, suderinusi su Finansų ministerija.

Seimo Socialdemokratų partijos frakcijos narė Dovilė Šakalienė anksčiau pranešė teiksianti pataisas, kurios leistų mažų skolų valstybės naudai išieškojimą iš antstolių perimti pačiai valstybei, stabdyti antstolio sprendimo vykdymą, kai antstolio veiksmus žmogus apskųstų, apribotų papildomas išieškojimo vykdymo išlaidas, sukurtų informacinę liniją konsultuoti žmonės, susidūrusius su antstoliais. Taip pat siekiama nustatyti standartinį antstolių būtinųjų vykdymo išlaidų dydį, jis nepriklausytų nuo išieškomos sumos ir siektų iki 10 eurų.