Seimūno nesėkmė: „prašapo“ pusė privačios pensijos
Sei­mo So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) frak­ci­jos se­niū­nas Ju­lius Sa­ba­taus­kas at­si­dū­rė ne­pa­vy­dė­ti­no­je pa­dė­ty­je. Pri­va­čia­me pen­si­jų fon­de se­nat­vei ke­lio­li­ka me­tų kau­pęs par­la­men­ta­ras pra­ra­do be­maž pu­sę pi­ni­gų.

II pensijų pakopoje J. Sabatauskas dalyvavo tik „Sodros“ lėšomis, t.y. į privatų pensijų fondą buvo pervedami 2 proc. nuo jo draudžiamųjų pajamų. Jis buvo pasirinkęs didelės rizikos pensijų fondą, kuriuos paprastai rekomenduojama rinktis jaunesnio amžiaus žmonėms. Didžiausias fondo kritimas ir atitinkamai finansiniai nuostoliai buvo pasaulinės ekonominės krizės, prasidėjusios 2008 metais, laikotarpiu.

Pinigėlių yra per pusę mažiau nei buvo investuota per keturiolika metų.

Per visą kaupimo laikotarpį į J. Sabatausko pasirinktą privatų fondą buvo pervesti 28 tūkst. 640 eurų, o dabartinis likutis tesiekia 14 tūkst. 448 eurus. „Pinigėlių yra per pusę mažiau nei buvo investuota per keturiolika metų“, – akcentavo politikas.

Tokiais rezultatais J. Sabatauskas yra labai nusivylęs. „Kaupimas yra tam, kad gyvenimas senatvėje būtų oresnis. Kad pajamos tiek iš „Sodros“ pensijos, tiek iš pensijų fondų būtų tokios, kad galėtumei oriai gyventi. Tenka būti užsienyje, pagaliau čia, Lietuvoje, matome turistus, kurių didžioji dalis yra vyresnio amžiaus žmonės. Užsieniečiai, kai išeina į pensiją, važinėja po visą pasaulį. Su tokiais mūsų pensijų fondo pinigais, mūsų pensijomis, vargu, ar pavyks kiekvienam pensininkui turėti tokią senatvę, kad dar galėtų pasaulį pasižiūrėti“, – kalbėjo socialdemokratas.

Tiems žmonėms, kurių pajamos yra nedidelės, J. Sabatauskas pataria nedalyvauti II pensijų pakopoje. Jis primena, kad valstybei pervedant lėšas į privačius fondus, atitinkama dalimi mažėja pensija, kurią mokės „Sodra“. „Aišku, jeigu prisidedama ir nuo savęs, gal kažkiek ir kitaip. Tačiau vis tiek nėra taip, kad kaupiama vien savo pinigais. Į fondus keliauja sumokėto socialinio draudimo mokesčio dalis ir dalis nuo savęs. Jau nekalbu apie privačių fondų administravimą. Turint omenyje, kad didžiosios dalies mūsų tautiečių pajamos nėra didelės, suprantu, kad praktiškai neapsimoka taip kaupti“, – sakė jis.

Nuo šių metų įsigaliojusi pensijų reforma atveria kelią nebenorintiems kaupti privačiai grįžti į „Sodrą“. J. Sabatauskas greičiausiai pereis į valstybinio socialinio draudimo sistemą. Taip pat jis aktyviai svarstys: palikti privačiame fonde sukauptas lėšas ar „persinešti“ jas į „Sodrą“. „Šį variantą reikia apmąstyti. Dar turiu laiko“, – aiškino parlamentaras.