Seimūnai už parlamentines lėšas vėl nori nuomotis automobilius
Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­ros ko­mi­si­jos na­riai svars­to kreip­tis į par­la­men­to va­do­vy­bę, kad ši leis­tų Sei­mo na­riams vėl nuo­mo­tis au­to­mo­bi­lius už par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tas lė­šas.

Trečiadienį etikos sargai svarstė, kad reikėtų kreiptis į Seimo valdybą dėl parlamentinei veiklai skirtų išlaidų aprašo tobulinimo.

Daugelis komisijos narių pritarė, kad reikėtų pasiūlyti grąžinti automobilių nuomą. Jos atsisakyta „valstiečių“ iniciatyva šio Seimo darbo pradžioje.

„Siūlyti valdybai svarstyti grįžti prie galimybės leisti nuomoti automobilį. Tai buvo daug skaidriau“, – sakė Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovė Rita Tamašunienė.

„Draudimas lizinguoti yra nesąmoningas. (...) Turime grįžti prie nuomos, ir reglamentuota suma, 250 eurų per mėnesį, ne daugiau“, – pritarė konservatorius Antanas Matulas.

„Būkime modernūs, pasakykime, kad turi būti leidžiama trumpalaikė nuoma“, – tvirtino „valstietis“ Virgilijus Poderys.

Anot R. Tamašunienės, uždraudus išperkamąją nuomą ir leidus paprastą nuomą, Seimo nariai galbūt transportui skirtų net mažiau lėšų negu dabar.

„Tuomet atpuola praktiškai visos kitos išlaidos, nes aptarnauja įmonė: remontuoja ar keičia padangas, o tu moki tik konkretų nuomos mokestį. Be to, Seimui pateikiama automobilio nuomos sutartis, kur nurodoma automobilio markė, valstybinis numeris ir t. t. Visiems tampa aišku, kad būtent šis automobilis naudojamas parlamentinei veiklai, tai yra vienas automobilis“, – aiškino Etikos komisijos vadovė.

Dabar etikos sargai nustatė, kad leidžiant iš parlamentinių lėšų apmokėti automobilio eksploatacijos, draudimo, kuro išlaidos, kai kurie Seimo nariai tuos pinigus naudoja ne vienam, o keliems automobiliams.

R. Tamašunienė pranešė, kad atsitiktine tvarka patikrinus 43 Seimo narių išlaidas transportui iš parlamentinių lėšų, nustatyta, jog apmokėtas kelių mašinų draudimas, priežiūra, kuras. Anot komisijos pirmininkės, Seimo nariai turi arba kelis automobilius, ar sako naudojantys šeimos mašinas, todėl jų eksploatavimą dengiantys iš parlamentinei veiklai skirtų lėšų. To daryti aiškiai nedraudžia ir dabar galiojančios taisyklės, todėl susekti piktnaudžiavimo, jeigu toks yra, neįmanoma.

Per mėnesį parlamentarai įvairioms su jų veikla susijusioms išlaidoms gali skirti vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio sumą. Šių metų sausį ji buvo 850 eurų, rugsėjį – 926 eurai.

Kaip rodo Etikos ir procedūrų komisijos skelbiamos ataskaitos, didžiąją dalį išlaidų sudaro transporto eksploatavimo, priežiūros ir remonto išlaidos.

2016 metų lapkritį Seimo valdyba pakoregavo parlamentinei veiklai skirtų lėšų naudojimą ir uždraudė parlamentarams už tam skirtus pinigus nuomoti automobilius. Šis sprendimas aiškintas skaidrumo užtikrinimu.

Iki tol Seimo nariai didžiąją dalį parlamentinių lėšų skirdavo būtent naujų automobilių nuomai.