Seimūnai įtaria, kad premjeras prašovė pro šalį
Gru­pė opo­zi­ci­jai pri­klau­san­čių Sei­mo na­rių, su­abe­jo­ju­sių prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio pa­teik­tu „pla­nu chu­li­ga­nu“ dėl As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės, ku­ris ga­li­mai ne­su­tam­pa su ofi­cia­lia Lie­tu­vos po­zi­ci­ja šiuo klau­si­mu, iš­sklai­dy­ti abe­jo­nes ar­ba jas pa­tvir­tin­ti ra­gi­na už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trą Li­ną Lin­ke­vi­čių.  

Pasak Seimo narių, nesaugios Astravo atominės elektrinės statyba didžiąja dalimi beveik baigta. Šios jėgainės transformavimas į dujinę, kaip kad netikėtai pasiūlė premjeras S. Skvernelis, būtų techniškai sudėtingas ir brangus procesas, reikalaujantis nemažai laiko. Astravo AE stato Rusijos „Rosatom“, projektas finansuojamas Rusijos skolintomis lėšomis. „Iš esmės tai yra Rusijos geopolitinis projektas, nukreiptas prieš Lietuvą bei keliantis grėsmę nacionaliniam saugumui. Lietuva lig šiol laikėsi vieningos pozicijos, įtvirtintos įstatymu, kad elektros energijos iš nesaugios AE pirkimas yra neteisėtas ir negalimas bei telkė tarptautinės bendruomenės paramą tokiai pozicijai palaikyti. Premjero pasiūlytas „planas chuliganas“ Baltarusijai dėl Astravo AE kelia abejonių dėl ligšiolinės užsienio politikos vieningumo, tęstinumo bei Lietuvos reputacijos tarptautinės bendruomenės akyse bei tikrųjų tokio paviešinto plano motyvų ir tikslų“, – kreipmęsi į L. Linkevičių rašo parlamentarai. Ministrui jie suformulavo 12 klausimų, į kuriuos prašo atsakyti artimiausiame Seimo posėdyje.

Parlamentarai nori žinoti, kaip ministras vertina, kad , nepaisant prezidentės bei jo paties pastangų stabdyti nesaugios AE projektą, S. Skvernelis pradėjo savarankišką ir nederintą užsienio politikos iniciatyvą, „kuri keičia ligšiolinę vieningą Lietuvos poziciją Astravo AE klausimu“. Kadangi premjeras atstovauja Vyriausybei, užsienyje jo laiškas suprantamas, kaip Lietuvos valstybės pozicija. Seimo nariai klausia, ar premjero siūlymas Baltarusijai dėl Astravo AE buvo derinamas su kitomis valstybės institucijomis, jei taip, kokia buvo L. Linkevičiaus ir vadovaujamos ministerijos nuomonė? Ar šis laiškas buvo derinamas su prezidente? Jei ne, kaip ministras vertina tokį premjero žingsnį. Seimo nariai taip pat domisi, ar premjero siūlymas dėl Astravo AE buvo derinamas su kuriais nors Lietuvos partneriais Europos Sąjungoje. Pasak parlamentarų, techniškai ir politiškai siūlymas Astravo AE paversti dujine elektrine atrodo nesolidžiai ir gali padaryti didelę žalą Lietuvos tarptautinei reputacijai, sutrukdys ligšiolines Lietuvos pastangas sukurti Europos Sąjungos koaliciją nepirkti elektros iš šios nesaugios elektrinės. „Kas prisiims atsakomybę už tokios reputacinės ir diplomatinės žalos pasekmes“? – klausia politikai. Jie taip pat nori žinoti, ar L. Linkevičius neketina trauktis iš pareigų dėl nesuderinamo jo ir premjero požiūrio vienu svarbiausių Lietuvos užsienio politikos klausimu.

Kovo pradžioje Vyriausybės vadovas išsiuntė laišką Minskui, kuriame siūloma atsisakyti branduolinės jėgainės projekto ir jau sukurtą infrastruktūrą panaudoti dujinei elektrinei. Oficialus Baltarusijos atsakymas kol kas negautas. Žiniasklaida praneša, kad Lietuvos siūlymas sutiktas skeptiškai, kaimyninės šalies politikai esą nemato pateikto siūlymo naudos.