Seimo valdyba nepritarė etikos sargų siūlymui grąžinti automobilių nuomą
Sei­mo val­dy­ba ne­pri­ta­rė Eti­kos ir pro­ce­dū­ros ko­mi­si­jos siū­ly­mui grą­žin­ti anks­čiau ga­lio­ju­sią au­to­mo­bi­lių nuo­mos tvar­ką – leis­ti Sei­mo na­riams vėl nuo­mo­tis au­to­mo­bi­lius už par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tas lė­šas.

Pasak valdybos nario Seimo vicepirmininko „tvarkiečio“ Remigijaus Žemaitaičio, nuspręsta nesiblaškyti, vengiant naujos painiavos ir ažiotažo dėl parlamentinių lėšų naudojimo.

„Tiesiog nieko nekeisti, nekelti šito šaršalo, nes jau atsibodę viskas. Nuolat keičiamas kanceliarinių išlaidų naudojimas, net ir kai kurie Seimo nariai nebežino, ką gali pirkti, ką gali naudoti, kiek gali būti. Manau, kad reikia palikt tokią tvarką, kokia yra nusistovėjusi ir ja vadovautis“, – BNS valdybos sprendimą motyvavo R. Žemaitaitis.

Tuo metu Seimo etikos sargai siūlė grąžinti automobilių nuomą, kuri, pasak jų, būtų ir skaidresnė, ir taupesnė.

Automobilių nuomos atsisakyta „valstiečių“ iniciatyva šio Seimo darbo pradžioje. Vietoje to įteisinta galimybė iš parlamentinių lėšų apmokėti automobilių eksploatacijos išlaidas.

Anot Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkės Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovės Ritos Tamašunienės, uždraudus išperkamąją nuomą ir leidus paprastą nuomą, Seimo nariai galbūt transportui skirtų net mažiau lėšų negu dabar.

„Tuomet atpuola praktiškai visos kitos išlaidos, nes aptarnauja įmonė: remontuoja ar keičia padangas, o tu moki tik konkretų nuomos mokestį. Be to, Seimui pateikiama automobilio nuomos sutartis, kur nurodoma automobilio markė, valstybinis numeris ir t. t. Visiems tampa aišku, kad būtent šis automobilis naudojamas parlamentinei veiklai, tai yra vienas automobilis“, – aiškino Etikos komisijos vadovė.

Etikos sargai nustatė, kad leidžiant iš parlamentinių lėšų apmokėti automobilio eksploatacijos, draudimo, kuro išlaidas, kai kurie Seimo nariai tuos pinigus naudoja ne vienam, o keliems automobiliams.

R. Tamašunienė pranešė, kad atsitiktine tvarka patikrinus 43 Seimo narių išlaidas transportui iš parlamentinių lėšų, nustatyta, jog apmokėtas kelių mašinų draudimas, priežiūra, kuras.

Anot komisijos pirmininkės, Seimo nariai turi arba kelis automobilius, ar sako naudojantys šeimos mašinas, todėl jų eksploatavimą dengiantys iš parlamentinei veiklai skirtų lėšų. To daryti aiškiai nedraudžia ir dabar galiojančios taisyklės, todėl susekti piktnaudžiavimo, jeigu toks yra, neįmanoma.

Per mėnesį parlamentarai įvairioms su jų veikla susijusioms išlaidoms gali skirti vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio sumą. Šių metų sausį ji buvo 850 eurų, rugsėjį – 926 eurai.

Kaip rodo Etikos ir procedūrų komisijos skelbiamos ataskaitos, didžiąją dalį išlaidų sudaro transporto eksploatavimo, priežiūros ir remonto išlaidos.

2016 metų lapkritį Seimo valdyba pakoregavo parlamentinei veiklai skirtų lėšų naudojimą ir uždraudė parlamentarams už tam skirtus pinigus nuomoti automobilius. Šis sprendimas aiškintas skaidrumo užtikrinimu. Iki tol Seimo nariai didžiąją dalį parlamentinių lėšų skirdavo būtent naujų automobilių nuomai.