Seimo valdyba konservatorius laiko mažiau lygiais už kitus
Sei­mo val­dy­ba ne­lei­do par­la­men­ta­rams kon­ser­va­to­riams Ra­sai Juk­ne­vi­čie­nei ir Aud­ro­niui Ažu­ba­liui vyk­ti į Kry­ni­cos eko­no­mi­kos fo­ru­mą Len­ki­jo­je skai­ty­ti pra­ne­ši­mų – nu­tar­ta, jog už­teks, kad ten Lie­tu­vos Sei­mui at­sto­vaus kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius bei „vals­tie­tis“ Vir­gi­li­jus Po­de­rys. 

Savo „Facebook“ paskyroje situaciją pakomentavo ir žurnalistas Andrius Tapinas, palygindamas ją su George Orwello opusu „Gyvulių ūkis“. „Visi gyvuliai yra lygūs. Bet konservatoriai yra mažiau lygesni už kitus.“

„Vyksta du labai atsakingi žmonės. Valdyba nusprendė, kad jų užtenka racionalumo, taupymo ir atstovavimo prasme“, – BNS sakė pirmoji Seimo vicepirmininkė „valstietė“ Rima Baškienė.

Anot jos, konservatorius A. Kubilius – patyręs politikas, todėl galės tinkamai atstovauti Lietuvai ir perduoti jos poziciją.

Pasak R. Baškienės, komandiruodama Seimo narius į įvairius renginius valdyba stengiasi išlaikyti valdančiųjų ir opozicijos atstovavimo bei proporcingumo principą – jeigu į renginį kviečiami keli parlamentarai, siunčiami skirtingų frakcijų atstovai.

R. Juknevičienė savo „Facebook“ paskyroje pranešė, kad į Krynicos ekonomikos forumą buvo kviesta skaityti pranešimo apie saugumą.

„Buvau pakviesta skaityti pranešimą Krynicos forume Lenkijoje. Tai vienas svarbiausių saugumo renginių mūsų regione. Mano tema taip pat svarbi – „Kibernetinis karas ir geopolitika – Šaltojo karo naujasis frontas“. Tačiau „valstiečių“ valdoma Seimo valdyba manęs neišleido. Gal jei būčiau skridusi kur nors į Australiją, būtų kitaip“, – paironizavo politikė.

Taip pat ironizavo ir Andrius Tapinas socialiniame tinkle „Facebook“:

„Atrodytų, kad bent jau čia galima būtų sužaisti kaip komanda. Dėl Lietuvos. Bet ne – konservatoriai nepraeis.

„Taupymo prasme“ – sako Seimo vicepirmininkė. Ir nė kiek neraudonuoja. Nes labai jau primena didįjį „Gyvulių ūkio“ propagandistą kiaulėną Spieglį.

Negalima lyginti, bet palyginkime.

Rita Tamašunienė >> Australija, susitikimas su Melburno lenkų bendruomenę ir skrajučių daliimas Tongos, Vanuatu ir Fidžio tikintiesiems. Kaina: 4000 eurų (viską apmoka Seimas iš nenumatytų komandiruočių lėšų)

Rasa Juknevičienė >> Krynicos tarptautinis forumas, keynote pranešimas. Kaina: 234 eurų (apgyvendinimą apmoka organizatoriai).“

Seimo valdybos sprendimas į Australiją ir Okeaniją komandiruoti Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnę Ritą Tamašunienę buvo sukėlęs nemažą rezonansą. Ji ten dalyvauja 4-ojoje Okeanijos apaštališkojo gailestingumo konferencijoje ir susitikimuose su Australijos lietuvių bendruomene Melburne.

Ekonomikos forumas Krynicoje rengiamas daugiau nei du dešimtmečius. Į šį forumą, kuris neoficialiai vadinamas Rytų Europos Davoso forumu, kasmet susirenka Vidurio ir Rytų Europos verslo bei politikos lyderiai. Paprastai jis vyksta rugsėjo pradžioje.

Šiemet į jį ketina vykti ir Lietuvos premjeras Saulius Skvernelis.