Seimo socialdemokratų frakcijos seniūnu tapo Julius Sabatauskas
Sei­mo opo­zi­ci­nės So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nu an­tra­die­nį iš­rink­tas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to na­rys Ju­lius Sa­ba­taus­kas. Jis pa­kei­tė me­tus šia­me pos­te bu­vu­sį Juo­zą Ole­ką.

„Prieš metus, kai Seime susiformavo socialdemokratų frakcija be atskilusių ir iš partijos pasitraukusių narių, buvo sutarta frakcijos vadovybę rinkti rotacijos principu. Dabar seniūno estafetę perduodu buvusiam pavaduotojui J. Sabatauskui“, – frakcijos pranešime spaudai cituojamas J. Olekas.

J. Sabatauskas tikisi, kad „seniūnų rotacija duos ne tik daugiau demokratijos, bet ir įkvėpimo“.

„Keičiantis vadovams atsiranda daugiau „šviežio“ požiūrio, pajėgų“, – pranešime spaudai sako J. Sabatauskas.

Naujojo socialdemokratų frakcijos seniūno J. Sabatausko pavaduotoju išrinktas Algirdas Sysas.

Socialdemokratų partijos frakcija Seime turi aštuonis atstovus.