Seimo pirmininkas nemato Kinijos grėsmės
Sei­mo pir­mi­nin­kas abe­jo­ja, ar ga­li­mos Ki­ni­jos in­ves­ti­ci­jos į Klai­pė­dos uos­tą ga­lė­tų pa­veik­ti Lie­tu­vos vi­daus po­li­ti­ką, vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­si­gir­dus nuo­gąs­ta­vi­mams dėl šios ko­mu­nis­ti­nės Azi­jos vals­ty­bės. Vik­to­ras Pra­nckie­tis tei­gė ne­ma­tęs Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) ta­ria­mos pa­žy­mos dėl grės­mių, su­si­ju­sių su Ki­ni­jos in­ves­ti­ci­jo­mis.

„Ne, aš to rašto nemačiau, galbūt jis bus skirtas ir man, tada pamatysiu. Bet turbūt turėtume kalbėti apie tai, kad mes savo valstybės interesus turime užtikrinti ir jeigu kam nors yra kokių nors įtarimų, reikia apie juos diskutuoti, kad mūsų interesai mums pirmiausia, o po to – visi prekybiniai ir kitų šalių interesai mūsų uoste“, – Žinių radijui sakė V. Pranckietis.

„Aš neįsivaizduočiau (Kinijos – BNS) įtakos vidinei politikai, sprendžiant vieną kitą ekonominį klausimą“, – pridūrė parlamento vadovas.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) vadovas Vytautas Bakas teigia, kad rudenį Seime bus aptariami Lietuvos politiniai ir ekonominiai santykiai su Kinija. Pasak Seimo narės Aušros Maldeikienės, komitetas yra gavęs VSD informaciją dėl grėsmių, susijusių su Kinijos investicijomis į Lietuvą. Bet V. Bakas šios informacijos nekomentuoja.

„Kaip komiteto vadovas siūlysiu labai rimtai įtraukti į diskusijų planą, tai padarysime bendrai su Europos reikalų komitetu ar Užsienio reikalų komitetu – mūsų santykius su Kinija aptarsime. Kaip valstybė mes turime turėti supratimą apie tai, kokios yra ne tik galbūt naudos, bet ir iššūkiai su šia šalimi. Mes matome, kad JAV su ES atsargiai žiūri, girdime tokias kontraversijas“, – antradienį BNS teigė Vytautas Bakas.

VSD nekomentuoja, ar Seimo komitetui pateikė pažymą apie galimas Kinijos grėsmes Lietuvai.

Kai kurie šalies pareigūnai baiminasi, jog komunistinė Kinija per investicijas gali įgyti svertų vidaus politikai.

Lietuvoje šiuo metu investuotojus tikrina speciali Vyriausybės komisija, galinti uždrausti jiems ateiti į šalį, jeigu jie kelia riziką nacionaliniam saugumui.

Kinijos valdoma transporto ir logistikos, nekilnojamojo turto bei finansų gigantė „China Merchants Group“ (CMG) prieš kelerius metus prakalbo apie galimybę per Klaipėdą gabenti krovinius. Bendrovė Baltarusijoje vysto pramonės parką „Great Stone“, o tiesiausias kelias produkcijos eksportui būtų per Klaipėdą.

Klaipėdos uosto vadovas Arvydas Vaitkus yra sakęs, kad CMG yra išreiškusi norą Klaipėdoje pastatyti naują konteinerių terminalą. 2016 metais ji bandė investuoti į vieną didžiausių Klaipėdos uosto krovos bendrovių „Klaipėdos Smeltę“, tačiau sandoris nepavyko.