Seimo pirmininkas abejoja premjero planais dėl ambasados Izraelyje
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis sa­ko, kad Lie­tu­va tu­rė­tų lai­ky­tis vie­nin­gos Eu­ro­pos Są­jun­gos po­zi­ci­jos dėl Iz­rae­lio ir Pa­les­ti­nos, o siū­ly­ti at­ski­rą nuo­mo­nę bū­tų „ne­vi­siš­kai sau­gu“.

Taip jis komentavo prezidento rinkimuose kandidatuojančio premjero Sauliaus Skvernelio svarstymus apie galimybę ateityje perkelti Lietuvos ambasadą Izraelyje iš Tel Avivo į Jeruzalę.

„Šis klausimas nebuvo svarstytas Seime atskirai ir galėtų būti svarstomas. Užsienio reikalų komiteto nuomonės kažkada klausiau, mes esame Europos Sąjungoje ir laikomės bendros ES politikos šiuo klausimu ir mes visada kalbame apie tai, kad dvi valstybės – Palestina ir Izraelis – turėtų susitarti, o mes tam susitarimui turėtume pritarti“, – Žinių radijui trečiadienį sakė V. Pranckietis.

Pasak jo, sprendimai šiais klausimais „neturi būti asmeninės nuomonės, tai turi būti valstybės politikos dalis“.

„Siūlyti vien savo kažkokią atskirąją nuomonę būtų nevisiškai saugu, nes mes neturim momentiškai kažką kurti, mes turėtume nuosekliai eiti prie tų sprendimų ir jie turtų būti bendri, o ne kažkieno atskira nuomonė“, – kalbėjo Seimo pirmininkas.

Pristatydamas prezidento rinkimų programą, S. Skvernelis antradienį sakė, kad ambasados į Jeruzalę perkėlimas amerikiečių pavyzdžiu galėtų sustiprinti Lietuvos dvišalius ryšius su Izraeliu ir Jungtinėmis Valstijomis.

Kalbėdamas Rytų Europos studijų centre jis pabrėžė, kad šią poziciją dėsto kaip kandidatas į prezidentus, o ne Vyriausybės vadovas.

Savo ambasadą iš Tel Avivo į Jeruzalę gegužę perkėlė tvirtai Izraelį remiančios Jungtinės Valstijos, tačiau dauguma Europos šalių tokiam žingsniui nepritaria.