Seimo opozicija derina smuikus
Sei­mo ka­den­ci­jai per­si­ri­tus į an­trą pu­sę par­la­men­to opo­zi­ci­nės frak­ci­jos ke­ti­na su­telk­ti jė­gas, kad vie­nin­gai ga­lė­tų pa­sip­rie­šin­ti pa­vo­jų de­mo­kra­ti­jai, jų po­žiū­riu, ke­lian­tiems val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos spren­di­mams. Ko­vos vė­liav­ne­šiu tap­tu opo­zi­ci­jos ly­de­ris.

Seimo opozicinės frakcijos – konservatoriai, liberalai ir socialdemokratai artimiausiu metu ketina pasirašyti demokratijos principų gynimo deklaraciją ir išsirinkti opozicijos lyderį. Sutariama, kad į šį postą frakcijų atstovai bus skiriami rotacijos būdu. Kalbama, kad pirmąja šio Seimo opozicijos lydere gali tapti Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Tartis dėl opozicijos lyderio buvo mėginama dar šios kadencijos pradžioje. Tačiau suderinti nuomonių konservatoriams ir liberalams taip ir nepavyko.

Iki susitarimų – žingsnis

Didžiausios opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas bei Seimo frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis plačiau komentuoti būsimo „vienybės pakto“ kol kas nėra nusiteikęs. „Nuolat ieškome būdų, kad opozicija būtų kuo vieningesnė. Ypač kalbant apie pamatinius klausimus, kaip kad demokratijos, teisės viršenybės ar žodžio laisvės principų gynimas. Opozicijos lyderio pozicijos nesureikšminame – nei anksčiau, nei dabar“, – „Lietuvos žinioms“ teigė konservatorius. Liberalų sąjūdžio lyderis Eugenijus Gentvilas sakė galįs patvirtinti, kad vyksta pokalbiai dėl bendros veiklos ir opozicijos lyderio, kuriuose liberalams atstovauja frakcijos seniūnė. „Frakcijoje aptarinėjome šį klausimą, dauguma pritarė, kad šį procesą reikia pradėti“, – sakė politikas. Jis nesutiko su žiniasklaidos interpretacijomis esą kadencijos pradžioje opozicijos lyderio atžvilgiu jis buvo nusiteikęs skeptiškai. „Visada sakiau, kad šis klausimas yra didžiosios opozicinės frakcijos prerogatyva, o ne mūsų,mažesniųjų frakcijų. Bet kokiu atveju, esu patenkintas, kad po savivaldybių tarybų rinkimų konservatoriai rodo iniciatyvą tartis. Aš už tai, kad turėtume opozicijos lyderį“, – tikino E. Gentvilas. Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko Gintauto Palucko požiūriu, kadencijos pradžioje valdančiųjų sprendimai didesnio nerimo nekėlė. Tačiau pastarojo meto politinis klimatas visiškai pasikeitęs. „Šiandien galime konstatuoti, kad daugelis valdančiųjų iniciatyvų – įvairūs referendumai, antikonstituciniai įstatymai – mažina arba siaurina demokratiją. Todėl opozicijos, kuri demokratiją mato kaip vertybę, vienybė šiame kontekste labai svarbi“, – įsitikinęs socialdemokratas. Jo akimis, nors kai kuriais klausimais opozicija sugebėdavo susitelkti ir anksčiau, ta vienybė buvo fragmentinė. G. Palucko teigimu, artimiausiu metu frakcijos turėtų pasirašyti deklaraciją dėl demokratijos principų gynimo, išsirinkti opozicijos lyderį. „Greičiausiai kitą savaitę aptarsime, kas galėtų nešti šią naštą. Gal trauksime burtus, o gal pareigos bus patikėtos moteriai – kitaip nei Vyriausybėje“, – kalbėjo G. Paluckas.

Vienybė – didelė jėga

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus Lauro Bielinio teigimu, opozicijos frakcijų vienybė, bendro lyderio išrinkimas būtų labai svarbus žingsnis patiems opozicionieriams. Jo nuomone, viena priežasčių, skatinančių juos telktis, sumažėjęs formalusis valdančiųjų skaičius. „Todėl protingai veiksmus suderinusi opozicija gali labai daug pasiekti. Kai kuriais atvejais jos balsas galėtų tapti lemiamas, ypač, jei pavyktų aplink save suburti ir kitus valdantiesiems nepriklausančius politikus. Matyt, tą suvokdama opozicija ir ėmėsi šį instrumentą derinti“, – „Lietuvos žinioms“ sakė politologas. Jo požiūriu, dabartinė opozicija toli gražu ne visada „yra rakštis valdantiesiems“. „Konservatoriai dirba energingai, jų balsas girdimas, nors ir ne visada oponuoja kvalifikuotai. Savo darbą jie atlieka taip, kaip moka. Tuo metu liberalai yra pasimetę, nes juos kamuoja kitokios problemos, todėl ir jų balsas kur kas tylesnis. Socialdemokratams, nors ir atrodo pakankamai solidžiai, aktyvumo trūksta. Jie vis dar žvalgosi į G Kirkilo bloką ir pasirengę jam oponuoti. Patys socialdemokratai „karo kirvio“ tikrai niekuomet nekas“, – pastebėjo L. Bielinis.

Opozicijos lyderis turi teisių

Seimo statutas numato, kad jei opozicinė frakcija arba jų koalicija turi daugiau kaip pusę Seimo mažumai priklausančių Seimo narių, jos seniūnas arba koalicijos vadovas yra vadinamas Seimo opozicijos lyderiu. Šią poziciją užėmęs politikas gali naudotis papildomomis teisėmis – be eilės kalbėti diskusijose, siūlyti įstatymų projektus svarstyti skubos tvarka, turi pirmenybę užduoti klausimus ministrams plenarinio posėdžio metu ir panašiai. Kaip ir Seimo vicepirmininkų, opozicijos lyderio pareiginė alga be mokesčių siekia 3875 eurus.

Skaičiuojant su Seimo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) frakcija, kuri nepriklauso valdantiesiems, tačiau formaliai nėra ir opozicinė, šiuo metu Seimo mažumoje dirba 71 parlamentaras. Daugiausia jų –32 yra TS-LKD frakcijoje. Liberalų sąjūdžio frakcijoje dirba 12, LSDP ir LLRA-KŠS – po 8 parlamentarus. Prie mažumos taip pat priskiriami Mišrios Seimo narių grupės nariai, šiuo metu jų yra 11. Anksčiau opozicijai priklausė ir „Tvarkos ir teisingumo“ frakcija, tačiau rudenį ji pasirašė susitarimą su valdančiaisiais.