Seimo komitetų ir komisijų posėdžius bus galima stebėti tiesiogiai
Nuo ki­tos sa­vai­tės pra­de­da­mos Sei­mo ko­mi­te­tų ir ko­mi­si­jų po­sė­džių tie­sio­gi­nės trans­lia­ci­jos. Jas bus ga­li­ma ste­bė­ti Sei­mo „You­Tu­be“ ka­na­lu. 

Pradėjus transliuoti kelių komitetų posėdžius, numatoma, kad per mėnesį bus galima stebėti visų komitetų ir komisijų darbą.

Nors Seimo statutu jau anksčiau buvo įtvirtinta Seime akredituotų žurnalistų teisė betarpiškai stebėti kaip yra svarstomi teisės aktai, tiesioginės transliacijos tokią galimybę sudarys kiekvienam besidominčiam teisėkūros procesais. Šią piliečių teisę įtvirtino Seimo valdyba.