Seimo komitetas nepritaria vaiko teisių apsaugos kontrolierės kadencijų ribojimui
Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria, kad bū­tų ap­ri­bo­tas vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­riaus ka­den­ci­jų skai­čius.

„Manau, kad kiekvienu atveju įstatymai leidžia, jeigu pareigūnas blogai dirba, nesusitvarko su pareigomis, naudojantis turimais instrumentais, atestacijomis, peratestacijomis, nutraukti kadenciją net anksčiau laiko, o ne numatyti dalykus, kad baigėsi kadencija, o žmogus negali pretenduoti į tas pozicijas“, – teigė komiteto narys socialdemokratas Algirdas Sysas.

Jam pritarė konservatorius Rimantas Jonas Dagys, teigdamas, kad kadencijos – neišmintingas sprendimas.

„Visi puikiai suprantame, kad kadencijos yra neišmintingas žingsnis, ir mes norime tą neišmintį dauginti toliau. Nieko jis neduoda, tik sumaištį kelia, išblaško žmones, kurie turi patirtį“, – sakė parlamentaras.

Tuo metu vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė tvirtino, kad pasaulinė praktika rodo, jog ombudsmenų kadencijos būna ribojamos.

„Jos būna nustatytos iki dviejų“, – teigė ji.

Apriboti vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus kadencijas siūlo Seimo Žmogaus teisių komitetas.

Anot jo pirmininko Valerijaus Simuliko, tai vienintelis ombudsmenas Lietuvoje, kurio kadencijų skaičius neribojamas.

„Jeigu pradėjome tokią sistemą kurti, tai visur turi būti vienoda tvarka“, – sakė jis.

Pagal pateiktą projektą, tas pats asmuo vaiko teisių apsaugos kontrolieriumi neturėtų būti skiriamas daugiau negu du kartus iš eilės.

E. Žiobienė vaiko teisių apsaugos kontroliere dirba nuo 2010 metų.