Seime prisiekė konservatorė Irena Haase
Sei­me pri­sie­kė nau­ja par­la­men­ta­rė kon­ser­va­to­rė Ire­na Haa­se.

Parlamentarės priesaiką priėmė Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas, kuris paaiškino Konstitucijoje ir Seimo statute įtvirtiną teisinį reguliavimą, susijusį su Seimo nario priesaikos davimu.

„Konstitucinis Teismas savo baigiamuosiuose aktuose yra konstatavęs, kad Seimo nario priesaika nėra vien formalus ar simbolinis aktas. Ji nėra vien iškilmingas priesaikos žodžių ištarimas ir priesaikos akto pasirašymas. Seimo nario priesaikos aktas yra konstituciškai ir teisiškai reikšmingas. Duodamas priesaiką išrinktas Seimo narys viešai ir iškilmingai įsipareigoja veikti taip, kaip įpareigoja duota priesaika, ir jokiomis aplinkybėmis jos nesulaužyti. Iš Seimo nario priesaikos jam kyla pareiga gerbti ir vykdyti Konstituciją, įstatymus, sąžiningai vykdyti Tautos atstovo pareigas“, – sakė D. Žalimas.

I. Haasė, surinkusi 60,89 proc. nuo balsavime dalyvavusių rinkėjų balsų, nugalėjo rugsėjo 30 d. vykusiame pakartotiniame balsavime rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą Zanavykų rinkimų apygardoje Nr. 64. Antras liko pats save išsikėlęs Mindaugas Bastys, už kurį balsavo 35,47 proc. balsuoti atėjusių rinkėjų.

Po priesaikos I. Haasė pasirašė vardinį priesaikos lapą. Prisiekusi išrinkta Seimo narė įgijo visas Tautos atstovo teises.

Laisva Seimo nario vieta Zanavykų apygardoje liko laisva, kai joje išrinktas buvęs socialdemokratas M. Bastys atsisakė parlamentaro mandato.

Sprendimą trauktis iš Seimo jis priėmė, kai per apkaltą parlamente neužteko balsų panaikinti jo mandato, dėl to prie Seimo surengtas tūkstantinis mitingas.

Konstitucinis Teismas M. Bastį pripažino sulaužius priesaiką ir šiurkščiai pažeidus Konstituciją, kai nuslėpė savo ryšius su buvusiu KGB darbuotoju.