Seime bus skaitomi Holokausto aukų vardai
Rug­sė­jo 24 d., pir­ma­die­nį, 17 val., par­la­men­ta­rų To­mo To­mi­li­no ir Guo­dos Bu­ro­kie­nės ini­cia­ty­va, mi­nint Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do die­ną ir pa­lai­kant pi­lie­ti­nės ini­cia­ty­vos „Var­dai“ idė­ją, Sei­me bus skai­to­mi Ho­lo­kaus­to au­kų var­dai.

Pilietinė iniciatyva „Vardai“ rugsėjo 18–24 dienomis organizuojama įvairiose Lietuvos vietovėse. Antrojo pasaulinio karo metais nužudyta daugiau nei 90 proc. mūsų šalyje gyvenusių žydų. „Vardai“ kviečia prisiminti žiauriai nužudytus Lietuvos žmones balsu ištariant jų vardus ir pavardes. Holokausto aukų vardai viešose Lietuvos miestų ir miestelių vietose skaitomi jau aštuonerius metus.

„Skaitysime visos Lietuvos vardus. Paprašysime Seimo narių atsivežti iš savo apygardų savo vardus. Kitą savaitę planuojame teikti Seimui svarstyti rezoliuciją „Dėl vardų“. Privaloma padaryti viską, kad visi vardai būtų žinomi. Tam reikia valstybės pagalbos mokslininkams“, – pabrėžia renginio iniciatoriai Seime.

Dalyvauti skaitymuose Seime bus galima atvirų durų valandų metu nuo 17 iki 18 val.: lankytojams bus atviras Seimo I rūmų Didysis kiemas. Esant nepalankioms oro sąlygoms skaitymai vyks Lietuvos laisvės gynėjų galerijoje (Seimo I rūmai).