Seimas užsispyrė būti arčiau rinkėjų
Sei­me at­si­ras nau­jas struk­tū­ri­nis pa­da­li­nys – lan­ky­to­jų cen­tras. Pa­si­tel­kę šiuo­lai­ki­nes tech­no­lo­gi­jas vi­si no­rin­tie­ji ga­lės ge­riau su­si­pa­žin­ti su tau­tos iš­rink­tų­jų dar­bu, par­la­men­ta­riz­mo tra­di­ci­jo­mis, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų veik­la.

Sostinės Gedimino prospekte esančiame Seimo viešbutyje 2020-aisiais planuojamos įkurtuvės. Pirmojo aukšto laisvose 2000 kv. m patalpose, iš kurių prieš 1,5 metų išsikraustė nuomininkas SEB bankas, Seimo valdybai palaiminus, įsikurs lankytojų centras.

Tikimasi, kad ir savaitgaliais dirbsiantis padalinys bus patrauklus tiek ekskursantams, užsienio turistams, tiek vilniečiams. Kiek konkrečiai Seimui atsieis tokio centro įrengimas ir išlaikymas, kol kas neatskleidžiama. Pasak Seimo kanceliarijos, skaičiuojama, kad pagrindinė išlaidų dalis bus skirta patalpoms atnaujinti bei pritaikyti lankytojų poreikiams, taip pat tam tikrai įrangai įsigyti. Papildomų lėšų personalui išlaikyti nenumatyta, bus verčiamasi vidiniais ištekliais.

Trūksta išsamesnio požiūrio

Seimo pirmosios vicepirmininkės „valstietės“ Rimos Baškienės teigimu, mintis visuomenę plačiau supažindinti su parlamento veikla brendo seniai. „Į Seimą atvyksta labai daug ekskursijų. Mes parodome pastatus, plenarinių posėdžių salėje sėdinčius ar po ją vaikštančius Seimo narius. Ir tai viskas, išsamesnio požiūrio į parlamentinį darbą nėra. Naujame centre turėtų būti pateikta kuo daugiau informacijos, kad žmonės suprastų, ką gi tas Seimas iš tiesų veikia, kokia valstybės valdymo sąranga, kaip veikia įvairios institucijos, pagaliau, kaip sudaromas biudžetas“, – apie būsimą padalinį „Lietuvos žinioms“ pasakojo R. Baškienė. Pasak jos, centre galės vykti edukacininiai užsiėmimai, susitikimai su Seimo nariais.

Pasak Seimo kanceliarijos, vienas svarbiausių lankytojų centro uždavinių – ugdyti būsimuosius rinkėjus. Kaip tik jaunimas – moksleiviai, studentai ir yra pagrindiniai Seimo lankytojai. Per metus čia atvyksta apie 700 grupių, per 20 tūkst. interesantų. Todėl nuolat ieškoma papildomų galimybių ir išteklių, kad šis poreikis būtų tenkinamas kokybiškai. Seimo kanclerė Daiva Raudonienė vylėsi, kad naujas centras taps geru pedagogų pagalbininku. „Turime galimybę parodyti Seimo darbą iš arti, o svarbiausia – kiekvienam rinkėjui padėti suprasti jam tenkančią atsakomybę už valstybę“, – tvirtino kanclerė. Pasak jos, formuojant edukacinių programų turinį bei informacijos pateikimo metodikas, į pagalbą bus pasitelkti mokytojai bei kitų sričių specialistai. D. Raudonienės teigimu, pirmuosius lankytojus bus galima priimti jau kitąmet.

Įrengs modernias ekspozicijas

Seimo valdybai palaiminus, kitąmet šiame pastate Vilniaus Gedimino prospekte bus įkurtas lankytojų centras.

Seimo kanceliarijos duomenimis, lankytojų centrai – įprastas reiškinys Europos bei pasaulio valstybių parlamentuose. Modernūs, erdvūs, aprūpinti naujausiomis šiuolaikinėmis technologijomis visuomenei atviri lankytojų centrai veikia Jungtinės Karalystės, Austrijos, Vokietijos, Danijos, Švedijos ir daugelyje kitų Europos Sąjungos valstybių nacionalinių parlamentų, taip pat Australijoje, Izraelyje, JAV, Japonijoje, Norvegijoje ir kitur.

Daugeliui žinomas ir Europos Parlamente Briuselyje įsikūręs „Parlamentariumas“. Nacionaliniai parlamentai pastaraisiais metais ypač aktyviai plėtoja piliečiams skirtas paslaugas. Kadangi tradicinė ir įprastu formatu pateikiama informacija tampa vis mažiau patraukli, daugelis parlamentų, siekdami pritraukti daugiau lankytojų, taiko interaktyvias priemones – skaitmenines ekspozicijas, susietas su mobiliosiomis aplikacijomis, informacinius ekranus, vaizdo projekcijas ir panašias technologijas. Lankytojų centre ketinama įrengti Seimo darbą ir parlamentarizmo istoriją pristatančias modernias interaktyvias ekspozicijas.

Sumanymu abejoja

Seimo opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotojas Jurgis Razma mano, kad laisvų patalpų klausimą buvo galima išspręsti racionaliau – jas perduoti Turto bankui. „Į šią situaciją reikia pažiūrėti mokesčių mokėtojų akimis. Kai patys valdantieji nuolat žada mažinti Seimo, kitų institucijų išlaidas, parlamentarų skaičių, būtų galima pradėti nuo tokių paprastų dalykų kaip, pavyzdžiui, nereikalingų patalpų atsisakymas. Jas galima perduoti privatizuoti ar kitoms valstybės institucijoms. Tačiau to daryti nedrįstama, žūtbūt stengiamasi patalpas išlaikyti savo rankose“, – sakė J. Razma.

Sumanymas steigti lankytojų centrą, politiko požiūriu, smarkiai kritikuotinas. Pirmiausia ekskursantams bus visiškai neįdomu vaikščioti po dirbtinai suformuotas erdves, kai šalia – tikri Seimo rūmai. „Žmonės norės apžiūrėti Seimo rūmus. Laisvų patalpų tokiems susitikimams su žmonėmis čia tikrai galima rasti. Dirbtinė ekspozicija niekada nebus geresnė už gyvą istoriją“, – sakė J. Razma.

Svarstyta ilgai

2 tūkst. kv. m patalpos sostinės Gedimino prospekte įsikūrusiame Seimo viešbutyje stovi tuščios nuo 2017 metų rudens, kai išsikraustė SEB bankas. Jo mokėti nuompinigiai parlamento kanceliarijai buvo nemenka paspirtis. Dabar visas patalpų išlaikymo išlaidas tenka padengti Seimui.

Iš pradžių būta ketinimų pasilikti šį plotą savo reikmėms ir nuomininkų neįsileisti. Tačiau sulaukus kritikos imta ieškoti įnamių. Per gerą pusmetį norą įsikurti tose patalpose pareiškė vos viena rimta pretendentė – Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba. Seimo valdybai nusprendus atidžiau pasidomėti šios institucijos veikla, nuomos konkursas buvo sustabdytas. Kaip tik tuo metu atsirado ir nauja patalpų panaudojimo iniciatyva – įkurdinti čia lankytojų centrą.