Seimas spręs, ar lengvinti žemėtvarką kai kuriose teritorijose
Sei­mas svars­tys, ar su­teik­ti dau­giau ga­lių sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­to­riams – leis­ti jiems or­ga­ni­zuo­ti že­mės val­dų lais­vo­sio­se eko­no­mi­nė­se zo­no­se ir pra­mo­nės par­kuo­se pro­jek­tų ren­gi­mą ir juos tvir­tin­ti.

Seimas antradienį priėmė svarstyti Teritorijų planavimo, Žemės ir Miškų įstatymų pataisas.

Dabar savivaldybių administracijos vadovai atsakingi tik už sklypų miestuose bei miesteliuose formavimus.

Ūkio viceministras Marius Skuodis sako, kad pataisomis siekiama dviejų dalykų: efektyvesnių žemėtvarkos procedūrų ir greitesnio miško paskirties žemės pavertimo kitomis naudmenomis, kai žemės plotas reikalingas svarbiems valstybei projektams.

„Tai turėtų būti tik išimtiniai atvejai“, – Seime teigė viceministras.

Seimo Antikorupcijos komisijos vadovas liberalas Vitalijus Gailius atkreipė dėmesį, kad pataisos „jautrios antikorupciniu požiūriu“.