Seimas sprendžia, kur pritaikyti Petrą Gražulį
Dirb­ti į Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tą (ŽTK) Pe­trą Gra­žu­lį pa­sky­rę ir taip vi­suo­me­nės pro­tes­tų aud­rą su­kė­lę Sei­mo na­riai su­ka gal­vas, kaip pa­tai­sy­ti pa­dė­tį. Svars­to­ma siū­ly­ti po­li­ti­kui pe­rei­ti į Kul­tū­ros ko­mi­te­tą, bet kar­tu bai­mi­na­ma­si, kad toks spren­di­mas ga­li lem­ti dar vie­ną emo­ci­jų pro­trū­kį.

Spalio pabaigoje 60-metį minėsiančiam Seimo nariui P. Gražuliui šie metai sunkūs. Už neetišką elgesį iš „Tvarkos ir teisingumo“ frakcijos gegužę saviškių pašalintam politikui prieglobsčio teko ieškoti Mišrioje Seimo narių grupėje. Birželį kilus skandalui dėl ryšių su perpus jaunesne palangiške ir nesantuokinės dukters gimimo, P. Gražulis buvo priverstas atlikti DNR testą, o jo narystė partijoje „Tvarka ir teisingumas“ buvo sustabdyta metams.

Audringos visuomenės reakcijos sulaukė praėjusią savaitę Seimo priimtas sprendimas perkelti P. Gražulį dirbti iš Audito komiteto į ŽTK. Tokia parlamentarų valia sukėlė žmogaus teisių gynėjų nepasitenkinimą. Jo išraiška – tūkstančiai protesto parašų, reikalaujant atšaukti iš ŽTK „savaip“ žmogaus teises suprantantį P. Gražulį. Protestą vakar surengė trys opozicijos atstovai, jie atsisakė su šiuo politiku dirbti viename komitete.

Petras Gražulis: „Jei Seimas nuspręs, tai bus jo sprendimas, bet aš savo pozicijos nekeisiu.“

Regis, valdantieji suprato dėl P. Gražulio priėmę skubotą sprendimą ir ėmėsi situaciją keisti. Užsimenama, kad politikui bus siūloma pereiti į Kultūros komitetą, kuriam vadovauja „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis. Tokia galimybė vakar aptarta per frakcijų seniūnų susitikimą su Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu.

Kalbins keisti komitetą

Mišrios Seimo narių grupės seniūnas Bronislovas Matelis sakė, kad galutinis sprendimas dėl P. Gražulio tolesnės veiklos ŽTK kol kas nepriimtas. „Mūsų frakcijos nuomonė nepasikeitė. Dar prieš savaitę siūlėme P. Gražulį palikti Audito komitete, o mūsų frakcijos narė Aušra Maldeikienė sutiko pereiti į Kaimo reikalų komitetą. Jei toks pasiūlymas būtų buvęs patvirtintas dar prieš savaitę, jokių aistrų nebūtų kilę. Tačiau valdantieji sumanė P. Gražulį perkelti į ŽTK“, – „Lietuvos žinioms“ sakė jis.

B. Matelis teigė Seimo vadovams vakar pakartojęs šį siūlymą. Tačiau, pasak seniūno, arba „valdantieji yra per daug įsipareigoję P. Gražuliui, arba bijo A. Maldeikienės“. „Klausimą svarstėme, daug ginčijomės, bet nežinia kodėl R. Karbauskis manė, kad be P. Gražulio priimti sprendimą yra negražu, esą būtinai reikia jo atsiklausti“, – pasakojo politikas. Vėliau, jo žodžiais, R. Karbauskis „sutiko pasiaukoti ir priimti Petrą į Kultūros komitetą“. Nors esą buvo perspėtas, kad žinant, koks yra P. Gražulio būdas, „bus lygiai tas pats“. Seniūnas užsiminė, kad pasikalbėti su P. Gražuliu apie susidariusią situaciją apsiėmė Seimo pirmininkas.

Žadėjo ginti savo teises

Pats P. Gražulis įsitikinęs, kad jis, kaip joks kitas parlamentaras, turi teisę dirbti ŽTK. Parlamentaras priminė sovietiniais metais dalyvavęs Helsinkio grupės veikloje, kurios misija buvo ginti žmogaus teises. Jis sakė ir dabar besijaučiantis lyg sovietmečiu, kai už bet kokią kitokią nuomonę būdavo sodinama į kalėjimą. „Anksčiau nebuvo žodžio laisvės ir demokratijos. Dabar taip pat visi turi mąstyti taip, kaip mąsto viena grupė žmonių“, – piktinosi P. Gražulis. Jis tikino iš ŽTK savo noru nesitrauksiantis. „Jei Seimas nuspręs, tai bus jo sprendimas, bet aš savo pozicijos nekeisiu. Turiu tvirtą stuburą, nesilenkiau sovietinei sistemai, nesilenksiu ir dabar“, – pareiškė jis. Kilus triukšmui dėl darbo ŽTK, jis sakė sulaukęs ne tik kritikos, bet ir palaikymo.

P. Gražulis vakar piktinosi, kad niekas nepasidomėjo, ar jis norėtų pereiti į Kultūros komitetą. Dėl tokio galimo sprendimo politikas žadėjo protestuoti.

Nenori dirbti drauge

Trys ŽTK nariai – liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen, konservatoriai Andrius Navickas ir Sergejus Jovaiša vakar kreipėsi į Seimo vadovybę, prašydami artimiausiam plenariniam posėdžiui parengti nutarimo projektą, atšaukiantį P. Gražulį iš ŽTK. Pasak vieno iš kreipimosi autorių A. Navicko, dirbti komitete kartu su P. Gražuliu, kurio kasdienė retorika kupina įžeidinėjimų, žmogaus teisių nepaisymo ir pažeminimų, neleidžia žmogiškas orumas.

„Seimo vadovybė ir komiteto narį delegavusios frakcijos seniūnas turi užtikrinti tolesnį sklandų ŽTK darbą. Jei P. Gražulis liks komitete, vertinsime tai kaip principų, kuriuos įpareigotas ginti šis komitetas, paniekinimą ir nematysime galimybės tęsti darbo šiame komitete“, – aiškino konservatorius. Kreipimesi raginama neleisti itin jautrius klausimus svarstančiam komitetui „tapti politinės klounados vieta“.

ŽTK pirmininkas valdančiųjų „valstiečių“ atstovas Valerijus Simulikas pripažino, kad kolegų protesto akcija gali trikdyti komiteto darbą. Šiuo metu ŽTK kartu su pirmininku dirba septyni parlamentarai. „Draugiškai kolegai Petrui galėčiau patarti grįžti ten, iš kur jis atėjo, – į Audito komitetą“, – „Lietuvos žinioms“ sakė jis.

Už atšaukimą – 16 tūkst. parašų

Žmogaus teisių organizacijų koalicija išsiuntė laišką Seimo pirmininkui V. Pranckiečiui ir paprašė susitikimo. Žmogaus teisių gynėjai parlamento vadovui ketina perduoti per 16 tūkst. parašų, kurie buvo surinkti po kreipimusi #IšneškiteGražulį. Taip pat ketinama paaiškinti poziciją, kodėl šis politikas neturėtų dirbti ŽTK.

Kreipimesi primenama, kad P. Gražulis ne kartą nesilaikė šalies įstatymų, nepakluso policijos pareigūnams, niekino tam tikrų grupių atstovus ir pačius žmogaus teisių principus, todėl Seimo nariai turėtų pašalinti jį iš ŽTK. Kreipimąsi pirmąją naktį pasirašė 4,5 tūkst. žmonių, per beveik savaitę – daugiau kaip 16 tūkstančių.