Seimas rengia daugiau suvaržymų dėl alkoholio vartojimo
Sei­mas ap­sisp­ręs, ar užd­raus­ti vi­suo­se spor­to ren­gi­niuo­se ne tik pre­kiau­ti stip­riu al­ko­ho­liu, bet ir jį var­to­ti. Šis drau­di­mas ne­ga­lio­tų tik iki 7,5 laips­nio stip­ru­mo gė­ri­mams.

Seimas ketvirtadienį balsuos dėl tai numatančių Alkoholio kontrolės įstatymo pataisų. Jos įsigaliotų nuo kitų metų.

Dabar stipraus alkoholio nebuvo galima vartoti ir prekiauti tik sporto varžybų metu.