Seimas pritarė: nuo 2020-ųjų didės finansavimas keliams
Nuo ki­tų me­tų kiek di­dės fi­nan­sa­vi­mas au­to­mo­bi­lių ke­liams. Sei­mas ket­vir­ta­die­nį pri­ėmė tai nu­ma­tan­čias pa­tai­sas. Par­la­men­ta­rai pri­ėmė val­dan­čių­jų „vals­tie­čių“ ir so­cial­dar­bie­čių siū­ly­mą nuo 2020 me­tų ke­liams skir­ti 50 proc., o nuo 2021 me­tų – 52 proc. de­ga­lų ak­ci­zo. Da­bar šis ro­dik­lis yra 48 proc.

Vietinės reikšmės žvyrkelių, kurių Lietuvoje yra apie 50 tūkst. kilometrų, asfaltavimo programai kitais metais bus skiriama 2 proc. (maždaug 16 mln. eurų), o nuo 2021-ųjų – 4 proc. (32 mln. eurų) kuro akcizo.

Už tai balsavo 95 Seimo nariai, o vienas susilaikė.

Tačiau Seimas nepritarė Ekonomikos komiteto nario konservatoriaus Jurgio Razmos siūlymui nuo 2020 metų keliams numatyti dar didesnį finansavimą – 55 proc. degalų akcizo, o žvyrkeliams – 5 proc. Už šią pataisą balsavo 44 Seimo nariai, prieš – 28, o susilaikė 33.

Šalies kelių plėtrai ir priežiūrai šiemet iš valstybės biudžeto skirta 477,5 mln. eurų