Seimas leido socialdarbiečiams gauti dotaciją
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį pri­ėmė pa­tai­sas dėl par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo – rin­ki­muo­se ne­da­ly­va­vu­siai val­dan­čia­jai Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų dar­bo par­ti­jai (LSDDP) tu­rės bū­ti ski­ria­ma biu­dže­to do­ta­ci­ja.

Taip pat Seimas kitu balsavimu leido Vyriausybei skolintis gynybai ir naujai įkurtų partijų finansavimui, opozicija protestuodama paliko posėdžių salę.

Už socialdarbiečių inicijuotas pataisas, kurios joms lemia valstybės finansavimą, ketvirtadienį balsavo 72 Seimo nariai, po vieną buvo prieš ir susilaikė.

Už pataisas balsavo valdantieji „valstiečiai“ su socialdarbiečiais, koaliciją remianti „Tvarkos ir teisingumo“ frakcija. Taip pat pataisas parėmė du Seimo narių Mišrios grupės atstovai.

Opoziciniai konservatoriai, liberalai, taip pat Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovai balsavime nedalyvavo.

Pagal socialdarbiečių Andriaus Palionio ir Juozo Bernatonio parengtą pataisų variantą, po Seimo rinkimų registruotai naujai politinei partijai, kuri yra parlamentinė, lėšų iš biudžeto skirtų Vyriausybė.

Priimtos pataisos dėl partijų finansavimo numato, kad po rinkimų įkurtos, bet parlamentinę frakciją turinčios partijos dotacijos dydis būtų lygus mažiausiems parlamentinei partijai tuo metu skirtiems valstybės biudžeto asignavimams, padaugintiems iš naujos parlamentinės partijos ir mažiausiai finansuojamos parlamentinės partijos frakcijų narių skaičiaus santykio.

Seimas jau anksčiau bandė priimti valdančiųjų inicijuotą projektą, bet tąkart nebuvo kvorumo – opozicijai blokuojant, balsavime dalyvavo mažiau kaip 71 Seimo narys.

Toliau Seimas priėmė pataisas, iš kur paimti lėšų socialdarbiečiams, – leista Vyriausybei skolintis gynybos įsipareigojimams vykdyti bei naujai įsteigtoms partijoms finansuoti. Tokia pataisa buvo priimta 70 Seimo narių balsavus už ir dviem prieš.

Šias pataisas opozicija aštriai kritikavo argumentuodama, kad nekorektiška šalies gynybą susieti su lėšų skyrimu partijai, taip pat vadino pataisą korupcine. Po balsavimo opozicijos atstovai protestuodami paliko posėdžių salę.

Socialdemokratas Julius Sabatauskas sprendimą pavadino „biudžeto falsifikacija“, nes įstatymo pataisa priimta be Vyriausybės išvados.

„Gal jūs norite, kad būtų Konstitucinio Teismo nutarimas dėl procedūros pažeidimo įstatymo pripažinimas prieštaraujančių Konstitucijai? Gėda“, – sakė J. Sabatauskas

„Neeilinė diena, po to, kai Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė aiškiai susako, kad būsimas balsavimas yra pažeidimas, posėdžiui pirmininkaujantis veda toliau posėdį. Kviečiu opozicijos atstovus, palikim salę, eikim pasitarti, ir vienas iš veiksmų, kuriuos siūlyčiau daryti, būtų išbandymas vicepirmininkui, skelbti nepasitikėjimą juo“, – teigė konservatorių vadovas Gabrielius Landsbergis.

Etikos ir procedūrų komisija buvo priėmusi sprendimą, kad anksčiau buvo padaryta pažeidimų svarstant minėtas pataisas ir rekomendavo grįžti į priėmimo stadiją.