Seimas iki gruodžio 15 dienos pratęsė Agnės Širinskienės komisijos darbą
Sei­mas iki gruo­džio 15 die­nos pra­tę­sė „vals­tie­tės“ Ag­nės Ši­rins­kie­nės va­do­vau­ja­mos Sei­mo lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos dėl ga­li­mo ne­tei­sė­to po­vei­kio po­li­ti­niams pro­ce­sams dar­bą.

Už tai ketvirtadienį balsavo 55 Seimo nariai, prieš buvo 30 Seimo narių ir susilaikė penki parlamentarai.

Taip pat Seimas priėmė protokolinį nutarimą, leidžiantį komisijai rengti uždarus posėdžius, kuomet nagrinėjama medžiaga susijusi su komercine paslaptimi.

Komisija iki šiol buvo įpareigota darbą baigti iki gegužės 1 dienos.

A. Širinskienė komisijos darbo pratęsimą argumentavo iš tarnybų negauta medžiaga, kitais trikdžiais.

„Komisija susidūrė su visa eile trikdžių, pradedant tuo, kad negalėjome ir dar negalime gauti įvairių tarnybų dokumentų, kurie susiję su anksčiau Seimo atliktais tyrimais, motyvuojant, kad Seimo kontrolieriai atlieka įvairius patikrinimus“, – yra sakiusi A. Širinskienė.

„Būtent dėl to, kad buvo tam tikrų trikdžių komisijos veikloje, kurie iš esmės nuo komisijos valios nebuvo priklausomi, mes ir prašome kaip komisija mūsų darbą pratęsti iki gruodžio 15 dienos“, – teigė pirmininkė.

Seimas šiuo metu svarsto pataisas, kurios leistų drausminti laikinąsias Seimo komisijas ingnoruojančius asmenis. Pataisos numato baudas už neatvykimą į laikinosios Seimo tyrimo komisijos posėdį ar atsisakymą teikti medžiagą.