Seimas iki 50 eurų padidino vaiko pinigus
Vai­ko pi­ni­gai ki­tą­met augs nuo 30 iki 50 eu­rų, ket­vir­ta­die­nį nu­spren­dė Sei­mas. Dar di­des­nės iš­mo­kos – po 70 eu­rų – nu­ma­to­mos ne­įga­liems, gau­sio­se ir ne­pa­si­tu­rin­čio­se šei­mo­se au­gan­tiems vai­kams.

Už tokį įstatymą ketvirtadienį balsavo 109 Seimo nariai, prieš buvo du, o susilaikė keturi parlamentarai.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbė, kad vaiko pinigų didinimui papildomai reikės 130,2 mln. eurų, o iš viso šioms išmokoms bus skirta 350,7 mln. eurų. Į šį skaičių nepakliūna ketvirtadienį Seimo nario Justo Džiugelio iniciatyva įtrauktas išmokų didinimas neįgaliesiems.

Šiuo metu kas mėnesį mokama išmoka tėvams ir globėjams už kiekvieną vaiką siekia 30 eurų.