Seimas ieško maitintojų
Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja šią sa­vai­tę pa­skel­bė mai­ti­ni­mo ir maž­me­ni­nės pre­ky­bos mais­to pro­duk­tais pa­slau­gų kon­kur­są.

Paslaugas numatoma pirkti paslaugų teikėjams išnuomojant parlamento patalpas ir turimą maisto ruošos įrangą.

Konkurso laimėtojų gali būti ne vienas, nes paslaugos bus teikiamos keliose patalpose – Seimo I rūmų bufete, II rūmų kavinėje ir III rūmų restorane.

Kaip pranešė kanceliarija, konkurso laimėtojais gali būti pripažinti iki dviejų teikėjų.

Seimą šiuo metu maitina konkursą prieš dešimt metų laimėjusi bendrovė „Pontem“ (tuomet – „Smulkus urmas“). Bendrovės sutartis su Seimu baigiasi gegužę.