Saulius Skvernelis užsitikrino „valstiečių“ paramą
Val­dan­čio­ji Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga šeš­ta­die­nį pa­tvir­ti­no prem­je­rą Sau­lių Skver­ne­lį kan­di­da­tu ge­gu­žę vyk­sian­čiuo­se pre­zi­den­to rin­ki­muo­se.

Dėl nominacijos premjeras varžėsi su Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu.

Už S. Skvernelį slaptame balsavime buvo 461 suvažiavimo delegatai, o už V. Pranckietį balsavo 103 „valstiečiai“. Šeši biuleteniai pripažinti negaliojančiais.