Saulius Skvernelis ministrę vertins po VTEK išvadų
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trės Jur­gi­tos Pe­traus­kie­nės el­ge­sį ža­da ver­tin­ti po Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) spren­di­mų. „Mi­nis­trė pa­tei­kė man pa­aiš­ki­ni­mus ir ma­nau, kad da­bar rei­kė­tų su­lauk­ti VTEK spren­di­mo. Ty­ri­mas pra­dė­tas, mi­nis­trė tei­kia vi­są in­for­ma­ci­ją rei­ka­lin­gą, bend­ra­dar­biaus, bus spren­di­mas ga­lu­ti­nis, ta­da ga­lė­si­me kon­kre­čiau pa­sa­ky­ti“, – Vy­riau­sy­bė­je po su­si­ti­ki­mo su mi­nis­tre sa­kė prem­je­ras.

Kartu jis ragina, jog šeima turėtų atsisakyti dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose švietimo sektoriuje.

„Aš ministrei pakartojau, kad bet kokiu atveju, ateityje reikia kalbėtis su sutuoktiniu, kalbėtis apie galimas rizikas, nes tai, kas buvo įprasta ministrei iki tampant ministre, atsiranda kitų reikalavimų“, – sakė jis.

„To reikia vengti ir rinktis, galbūt, kitas veiklos sritis, dalyvauti kituose konkursuose, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai nėra susiję su Švietimo ir mokslo ministerija“, – pridūrė S. Skvernelis.

Premjeras sako, kad pirkimus turėtų įvertinti VTEK, „o jei dar kažkokių abejonių dėl skaidrumo kyla – ir pati Viešųjų pirkimų tarnyba“.

„Jei bus bet kokių abejonių, kad buvo pasielgta netinkamai, nekalbu jau, jei neteisėtai, tai bus padaryti labai aiškūs sprendimai. Bet norisi priimti objektyvius sprendimus“, – aiškino premjeras.

Pati J. Petrauskienė žadėjo pateikti visus atsakymus VTEK.

„Vyro įmonė veikia nuo 2010 metų, nuo 2012 metų yra sutartys su įvairiomis tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus įstaigomis šioje srityje ir aš, deklaruodama vyro darbovietę, nurodžiau, kokiose srityse įmonė veikia. Kokios sutartys, informacija yra viešai prieinama ir ji buvo prieinama nuo 2012 metų“, – tikino J. Petrauskienė.

Pasak jos, vyro įmonė švietimo srityje per veiklos laikotarpį yra sudariusi 53 sutartis, trys įstaigos, su kuriomis sudarytos sutartys, yra pavaldžios ministerijai.

Savo ruožtu S. Skvernelis sako, kad tiki ministre, jog ji nežinojo apie vyro įmonės dalyvavimą minėtuose konkursuose.

„Tikėjimas – subjektyvus dalykas. Iš principo manau, kad visi žmonės yra dori ir sąžiningi ir jei jie sako, reikia tuo tikėti, kol nėra kitokių aplinkybių. Per tą laiką, kiek teko dirbti su ministre, nebuvo nė vieno bandymo apgauti ar sakyti netiesą“, – aiškino jis.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienį pranešė, kad imsis tyrimo, ar J. Petrauskienė nepažeidė įstatymo, jos vyro įmonei laimint viešuosius pirkimus ministerijai pavaldžiose įstaigose.

Anot komisijos, tyrimo metu bus vertinama, ar ministrė laikėsi pareigos vengti interesų konflikto, nusišalinti nuo sprendimų Švietimo ir mokslo ministerijoje (ŠMM) bei pavaldžiose įstaigose, jei jie susiję su sutuoktinio verslo interesais.

Taip pat bus aiškinamasi, ar ministrė nepažeidė reikalavimų, įpareigojančių deklaruoti interesus.

Tyrimas pradėtas gavus pranešimą, kad J.Petrauskienės vyras Evaldas Petrauskas valdo uždarąją akcinę bendrovę „Ecotour“, kuri dalyvauja ir laimi ŠMM pavaldžių ir kitų įstaigų viešuosius pirkimus, tačiau sandorių ministrė nėra deklaravusi.J.Petrauskienė yra deklaravusi tik vyro įmonę.

Centrinio Viešųjų pirkimų portalo duomenimis, bendrovė „Ecotour“ nuo 2012-ųjų su valstybinėmis įstaigomis yra sudariusi keliolika sutarčių, kurių vertė viršija 100 tūkst. eurų.