Saulius Skvernelis beveik nebepasitiki prezidente
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko, kad pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei at­me­tus jo teik­tą kan­di­da­tę į ap­lin­kos mi­nis­trus, stip­riai su­svy­ra­vo jo as­me­ni­nis pa­si­ti­kė­ji­mas ša­lies va­do­ve.

Premjeras Saulius Skvernelis sako, kad prezidentei Daliai Grybauskaitei atmetus jo teiktą kandidatę į aplinkos ministrus, stipriai susvyravo jo asmeninis pasitikėjimas šalies vadove.

Pasak ministro pirmininko, prezidentė atmetė iš anksto suderintą kandidatūrą.

„Tikrai šiuo atveju, deja, susvyravo stipriai“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė S. Skvernelis.

Anot jo, „tai nėra Vyriausybės karas, greičiau atvirkščiai“.

Jis teigė, kad atmesdama oficialiai pateiktą socialdarbietės Irmos Gudžiūnaitės kandidatūrą, šalies vadovė pažeidė iki tol galiojusi susitarimą dėl ministrų kandidatūrų derinimo – kandidatūros nebūdavo teikiamos, prezidentei ir premjerui jų nesuderinus iš anksto.

„Jei reikalinga papildomai neoficialiai susitikimai prezidentei įvertinti, pretendentas ir ten nueidavo. O tik tokiu atveju, kai būdavo sutarta, tik tada aš teikdavau oficialų dekreto projektą ir būdavo tas fasadinis susitikimas, po kurio buvo daromas sprendimas“, – kalbėjo premjeras.

Anot jo, I. Gudžiūnaitės kandidatūra teikta analogiškai suderinus, tačiau sulaukta prezidentės akibrokšto.

„Ministrai tiesiogiai pavaldūs ministrui pirmininkui, tiek aš, tiek Vyriausybė, mes žinome geriausiai, kokių kompetencijų žmogaus šiandien reikia į vieną ar kitą ministeriją. Kita vertus, kas gali spręsti apie kompetenciją ir specialias žinias, tai turbūt pirmiausia tiesioginis vadovas“, – sakė S. Skvernelis.