Saliutas – ir karaliui, ir himnui
Pa­čią pir­mą Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos die­ną – sek­ma­die­nį – tau­tos iš­rink­tie­ti pra­dės svars­ty­ti „vals­tie­čių“ ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio siū­ly­mą lie­pos 6-ąją skelb­ti ne tik Vals­ty­bės –Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo, bet ir Tau­tiš­kos gies­mės die­na.

Valdančiosios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas bei parlamento frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis aiškina, kad tokiu būdu siekiama parodyti ir ugdyti išskirtinę pagarbą Tautiškai giesmei, taip pat skatinti daugiau kaip dešimtmetį puoselėjamą visame pasaulyje gyvenančių Lietuvos piliečių tradiciją liepos 6 dieną, 21 valandą, giedoti šalies himną. R. Karbauskio teigimu, Tautinės giesmės paminėjimas Valstybės dienos šventės metu skatintų puoselėti istorinę atmintį, o kartu su Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimui atminti skirtais renginiais, keltų pasididžiavimą valstybės simboliais, „dar labiau stiprintų Lietuvos visuomenės pilietinę savimonę, kurią įkvepia Lietuvai svarbios istorinės datos, įvykiai ir istorinės asmenybės“.

Pasak „valstiečių“ lyderio, įstatymo įgyvendinimas paskatins verslą šiai progai gaminti suvenyrus, knygų leidybą, meninę kūrybą, skatins turizmo verslą, garsins Lietuvą pasaulyje.