Šalies vadovai pareiškė užuojautas dėl išpuolio Nyderlanduose
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ir Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis pir­ma­die­nio va­ka­rą par­eiš­kė užuo­jau­tas dėl iš­puo­lio Ny­der­lan­dų Utrech­to mies­te, ku­rio me­tu žu­vo ma­žiau­siai trys žmo­nės.

D. Grybauskaitė Lietuvos žmonių vardu aukų šeimoms linkėjo stiprybės ir vienybės.

Šiuo sunkiu metu šalies vadovė savo ir Lietuvos žmonių vardu palinkėjo visokeriopos stiprybės aukų šeimoms ir artimiesiems, sveikatos sužeistiesiems, susitelkimo ir vienybės Utrechto ir Nyderlandų žmonėms, teigiama prezidentės spaudos tarnybos išplatintame pranešime.

S. Skvernelis savo užuojautoje Nyderlandų tautai linkėjo vienybės ir susitelkimo.

„Tai dar vienas tragiškas išpuolis per pastarąsias dienas, nusinešęs nekaltų žmonių gyvybes ir pasėjęs nerimą bei baimę. Šiuo sunkiu šaliai metu reiškiu nuoširdžią užuojautą aukų artimiesiems. Linkiu spartaus gijimo nukentėjusiems ir vienybės bei susitelkimo visai Nyderlandų tautai“, – sakoma Premjero užuojautoje.

Stiprybės ir vienybės olandams taip pat linkėjo ir Seimo pirmininkas V. Pranckietis.

„Smurtas yra nepateisinamas ir smerktinas. Aukų artimiesiems ir sužeistiesiems bei visai šaliai linkiu stiprybės ir vienybės šią sunkią akimirką,“ – teigė parlamento vadovas.

Naujausiais duomenimis, per šaudynes viename iš Utrechto tramvajų pirmadienį žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 9 žmonės sužeisti, 3 iš jų – sunkiai.

Nyderlandų policija paskelbė ieškanti Turkijoje gimusio įtariamojo Gokmano Taniso ir perspėjo visuomenę, kad vyras gali būti pavojingas.