S. Skvernelis neatmeta galimybės dėl centrinio banko kreiptis į prokurorus
Vy­riau­sy­bei tre­čia­die­nį bus pri­sta­ty­tas par­la­men­ti­nio ty­ri­mo dėl bu­vu­sios eko­no­mi­nės kri­zės klau­si­mas. Spe­cia­li ko­mi­si­ja tei­gia, kad Lie­tu­vos ban­kas ty­ri­mo me­tu at­si­sa­kė bend­ra­dar­biau­ti. Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko, kad dėl to bus svars­to­ma ga­li­my­bė kreip­tis į pro­ku­ro­rus.

Jis apgailestavo, kad kai kurios institucijos galbūt ignoruoja savo tiesiogines funkcijas.

„Gaila, kad institucijos, kurios turi ginti ir saugoti mūsų žmones, elgiasi, bent jau kol kas motyvo nežinau, kodėl tokius sprendimus priėmė, dėl to paprašiau komiteto pirmininko, kad rytoj (trečiadienį – BNS) šis klausimas būtų pristatytas ministrų kabinetui, ir tuomet ministrų kabinetas spręs, kokių teisinių veiksmų gali imtis“, – spaudos konferencijoje po susitikimo su Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininku Stasiu Jakeliūnu sakė S. Skvernelis.

„Be abejo, vienas iš kelių yra ir tas bus, matyt, daroma, kreiptis į patį Lietuvos banką, suprantama, nepriklausoma institucija (Lietuvos bankas – BNS), kad būtų pateikta jų nuomonė ir atsakymai ir galbūt į Generalinę prokuratūrą įvertinti, ar tinkamai atstovaujamas viešas interesas ir ar nėra pagrindo prokuratūrai įsijungti į viešo intereso gynimą“, – pridūrė premjeras.

S. Skvernelis teigė tikintis, kad netrukus bus paskelbtos ir krizės tyrimo išvados.

„Tai pirmas žingsnis, pirmas oficialus pristatymas visuomenei. Tikiuosi taip pat išvadų dėl pačios krizės tyrimo (...) Laukiame iš komiteto ir šitų išvadų, kad galėtume padaryti išvadas, kad ateityje tokie faktai nepasikartotų, ar bent būtų priimti sprendimai, kurie gintų valstybės ir žmonių interesus“, – sakė S. Skvernelis.

Jeigu teisėsauga, gindama viešąjį interesą, matys, kad buvo padaryta žmonėms žala, tada atsiranda kitas mechanizmas, kaip tą patirtą žalą ir kas turėtų kompensuoti.

Jo teigimu, labai svarbu ištirti krizės aplinkybes ginant galbūt nukentėjusių žmonių interesus.

„Tai dar vienas faktas, įrodymas – jeigu tai pasitvirtintų, – kad tos institucijos ir atskiri pareigūnai, kurie privalo atstovauti valstybei, jie dirba ne valstybės naudai ir kodėl tą daro – atsakymas reikalingas. Taip pat ir žmonėms, kurie galimai patyrė didžiulius nuostolius, kas susiję su Viliboro kilimu, po to valiutos pakeitimu iš lito į eurą, sutarčių pakeitimų ir pelno maržų keitimų, yra turbūt ne viena dešimtis milijonų eurų ir labai svarbu žmonėms tuos atsakymus gauti“, – sakė Vyriausybės vadovas.

Jo nuomone, krizės tyrimas svarbus ir ateičiai, nes nepadarius išvadų, situacija gali pasikartoti.

„Jeigu teisėsauga, gindama viešąjį interesą, matys, kad buvo padaryta žmonėms žala, tada atsiranda kitas mechanizmas, kaip tą patirtą žalą ir kas turėtų kompensuoti“, – sakė S. Skvernelis.

Paklaustas, ar jei būtų išrinktas prezidentu, Lietuvos banko vadovo poste matytų S. Jakeliūną, S. Skvernelis teigė pirmiausia norinti sulaukti atsakymų į centriniam bankui užduotus klausimus.

„Tikrai norėčiau išgirsti atsakymus į tuos klausimus, kurie yra užduoti ir komiteto pirmininko, ir man pateikti, o tada galėtume vertinti“, – sakė premjeras.

Pasak jo, bet kuriuo atveju, institucijos, kurios yra svarbios, kalbant apie šalies finansinės sistemos stabilumą, apie vartotojų interesų apsaugą, neturi kelti jokių abejonių.

Pasiteiravus, ar tuo atveju, jeigu taptų Lietuvos prezidentu, matytų S. Jakeliūną Lietuvos banko vadovo poste, premjeras sakė to nesvarstęs, o S. Jakeliūną ir toliau matantis Seimo komiteto pirmininko poste.

„Klausimas toks, kuris niekada nebuvo svarstomas ir tiesiog nežinau, ką ir atsakyti, – pirmą kartą sulaukęs (tokio klausimo – BNS). Manau, kad apie tai dabar nėra ką ir kalbėti. Manau, kad komiteto pirmininkas atlieka labai svarbią misiją, svarbų darbą Seime. Tai yra vienas iš pagrindinių mūsų Seime esančių komitetų“, – sakė ministras pirmininkas.

Paklaustas, kodėl laisvadienį jis atvyko į darbą, premjeras sakė, kad klausimas yra svarbus.

„Komiteto pirmininkas tokią informaciją pateikė spaudos konferencijoje. Manau, tai reikšmingas klausimas. Vis tiek esu Vilniuje“, – sakė premjeras.

Parlamentinį tyrimą dėl 2009–2010 metų krizę Lietuvoje lėmusių aplinkybių atliekančio Seimo komiteto vadovas „valstietis“ S. Jakeliūnas antradienį pareiškė siūlysiąs premjerui kreiptis į prokurorus – jų būtų prašoma ištirti, ar Lietuvos bankas (LB) tinkamai prižiūrėjo komercinius bankus, per krizę galėjusius manipuliuoti tarpbankinių palūkanų indeksu „Vilibor“ .

Pasak S. Jakeliūno, LB tyrimo metu komitetui trukdė dirbti, teikė ne visą informaciją, o dalį jos nuslėpė.