Rusų opozicija Lietuvoje pristato išsamiausią „juodąjį“ Kremliaus parankinių sąrašą
Vie­nas di­džiau­sių ru­sų opo­zi­ci­jos ju­dė­ji­mų – „Lais­vo­sios Ru­si­jos fo­ru­mas“ – su­da­rė „juo­dą­jį“ są­ra­šą, ku­ris pre­ten­duo­ja tap­ti iš­sa­miau­siu ka­da nors su­da­ry­tu to­kio ti­po do­ku­men­tu. Jis skir­tas tiek Ru­si­jos gy­ven­to­jams, tiek tarp­tau­ti­nei bend­ruo­me­nei. Jo au­to­riai ti­ki­si, kad į nau­ją­jį są­ra­šą Va­ka­rų vals­ty­bės at­siž­velgs, reng­da­mos sank­ci­jas prieš val­dan­tį­jį Ru­si­jos re­ži­mą.

Didžiuliame sąraše, pavadintame „Putino sąrašas: Laisvosios Rusijos forumo bazė“, minimi dešimtys žmonių, nuo aukščiausių šalies vadovų, iki Vakaruose mažai kam žinomų pareigūnų; nuo slaptųjų tarnybų darbuotojų, iki stačiatikių hierarchų. Sąrašas, ties kuriuo daugybė žmonių dirbo apie metus, bus išsamiai pristatytas septintajame „Laisvosios Rusijos forume“, tradiciškai vyksiančiame Lietuvoje.

Kaip teigia opozicijos atstovai, jie siekia sukurti nuolat atnaujinamą duomenų bazę apie žmones, tiesiogiai atsakingus už dabartinę padėtį Rusijoje – valdžios uzurpavimą, piliečių teisių gniuždymą, karus ir kitų valstybių teritorijos užgrobimą, agresyvios propagandos skleidimą ir Rusijos išgrobstymą.

„Putino sąrašas“ skirtas ne tik plačiau informuoti Vakarų valstybes ir Rusijos piliečius, bet taip pat turėtų tapti pamatu būsimajai liustracijai, kuri anot opozicijos, prasidės kai neišvengiamai žlugs dabartinė Rusijos valdžia. Žinoma, viena iš naujojo sąrašo paskirčių – raginti tarptautinę bendruomenę plėsti dabar veikiančius personalinių sankcijų sąrašus.

Garis Kasparovas/AFP/Scanpix nuotrauka

Pasak vieno pagrindinių rusų opozicijos lyderių Gario Kasparovo, „Putino sąrašas“ dar kartą įtvirtina nuostatą, kad už dabar Rusijoje vykdomus nusikaltimus atsakingi žmonės neturėtų ramiai jaustis Vakaruose, „kur jie įprato laikyti pinigus ir šeimas“.

Pradinis „Putino sąrašo“ variantas jau pristatytas įvairiose JAV valstybės institucijose, o netrukus dėl jo bus kreiptasi į Europos valstybių ambasadas Rusijoje. Opozicija ragina Vakarų valstybes taikyti sąrašo „herojams“ vizų ir kitokius apribojimus. Norintieji su informacija gali susipažinti specialiame tinklalapyje www.spisok-putina.org.

Apie „Putino sąrašą“ LŽ kalbėjosi su „Laisvosios Rusijos forumo“ nuolatinės tarybos nariu Daniilu Konstantinovu:

– Personalinių sankcijų sąrašus jau anksčiau turėjo ir amerikiečiai ir europiečiai. Kodėl reikėjo dar vieno – „Putino sąrašo“?

– Esminis skirtumas, palyginus su įvairiais nacionaliniais sąrašais yra tas, kad šį kartą tai padarė būtent rusų opozicija. Remdamiesi savais kriterijais, nusprendėme padaryti savą nusikaltėlių sąrašą. Drįsiu teigti, kad mes juos žinome geriau. Geriau žinome, ką nuveikė į mūsų sąrašą patekę žmonės ir geriau žinome, koks yra jų ryšys su valdančiuoju režimu. Turime daugiau informacijos apie jų veiklą ir interesus Rusijoje, o kai kuriais atvejais, manau, kad turime daugiau informacijos ir apie jų turtą ir verslo ryšius kitose valstybėse.

„Esminis skirtumas, palyginus su įvairiais nacionaliniais sąrašais yra tas, kad šį kartą tai padarė būtent rusų opozicija. Remdamiesi savais kriterijais, nusprendėme padaryti savą nusikaltėlių sąrašą.“

– Rusijos opozicija taip pat ne kartą ėmėsi panašių projektų.

– Taip, tai darė Aleksejaus Navalno šalininkai, galima paminėti ir Michailo Chodorkovskio projektą „Dosjė“. Tačiau tai buvo tiesiogiai su šiais žmonėmis susiję projektai. Tuo metu „Putino sąrašas“ – kolektyvinio opozicijos darbo produktas.

„Laisvosios Rusijos forumas“ – plačias opozicines jėgas vienijanti platforma ir mūsų sąrašą sudarinėjo daugybė žmonių, dėl į jį įtrauktų pavardžių daug diskutuota. Manome, kad tokiu būdu mes sugebėjome atstovauti labai plačiam Rusijos žmonių sluoksniui. Kaip matote, skirtumas yra tas, kad sąrašo sudėtį sprendė ne keli žmonės iš konkretaus judėjimo, o įvairias jėgas atstovaujančių žmonių grupė, dirbanti „Forumo“ struktūroje.

Mūsų „sankcijų grupė“, kaip ją vadiname, parengia sąrašą ir tuomet pateikia jį viso „Laisvosios Rusijos forumo“ balsavimui.

– Sakote, kad norite suteikti tarptautinei bendruomenei daugiau informacijos. Manote, kad Vakaruose trūksta žinių apie tam tikras personalijas Rusijoje?

– Daug kas priklauso nuo asmenybės „kalibro“. Didžiausi vagys Vakaruose puikiai žinomi. Tai rodo ir garsioji Ispanijos byla prieš „rusų mafiją“ arba JAV sankcijos prieš oligarchą Olegą Deripaską. Tačiau yra niuansų, kurie Vakaruose gal ir ne taip gerai žinomi. Pavyzdžiui, kol to rimtai nesiėmė rusų žurnalistai, Vakaruose buvo gana menkai suvokiamas Rusijos verslo atstovų ryšių su mafija ir FSB mastas. Kol tuo nesidomi, sunku suprasti, kad dabartinis stambusis Rusijos verslas kaip tik ir yra sukurtas bendros nusikaltėlių, Kremliaus ir slaptųjų tarnybų veiklos.

Be to, yra daugybė smulkesnių režimo parankinių ir įtakos agentų, apie kuriuos Vakaruose tikrai nežino. Mes gi nuolat renkame apie juos informaciją. Taigi, mūsų sąrašas niekaip neprieštarauja nacionaliniams sankcijų sąrašams, o atvirkščiai – padės Vakarams gauti daugiau informacijos.

– Ar jau kurioje nors šalyje pristatėte atnaujintą „Putino sąrašą“?

– Atnaujintas sąrašas bus birželio pradžioje patvirtintas „Laisvosios Rusijos forume“, tradiciškai vyksiančiame Lietuvoje ir žinoma, tikimės jį pristatyti kuo daugiau valstybių, tarp jų ir Lietuvoje. Negana vien parengti sąrašą, reikia turėti ir tinkamas galimybes jį pristatyti. Nesiliauju kartoti, kad Lietuvoje klimatas veikti rusų opozicijai yra labai palankus ir čia sunkumų nekyla.

– Galbūt Lietuvai ir panašiai grėsmes suvokiančioms valstybėms priėmus jūsų sankcijų sąrašą, jį paskui būtų lengviau pristatyti ir toliau Vakaruose?

– Man ši idėja patinka, turbūt pats taip ir daryčiau. Bet kuriuo atveju, stengsimės pasiekti kuo geresnių rezultatų.

Daniilas Konstantinovas/Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

– Praėjusio „Forumo“ metu kai kurie opozicijos lyderiai, kaip kad Markas Feiginas, kalbėjo apie poreikį įtraukti į sankcijų sąrašus ne tik pačius Rusijos valdžios atstovus, „čekistus“ r kitus, bet ir jų šeimų narius. Ar ši idėja vis dar svarstoma?

– Išsakysiu savo asmeninę nuomonę: viena vertus, kolektyvinė atsakomybė negalima – žmogaus traukti atsakomybėn vien dėl šeiminių ryšių fakto negalima. Iš kitos pusės, šeimos nariai gali dalyvauti Rusijoje neteisėtai įgytų lėšų legalizavime. Svarstysime šiuos klausimus ir nė vienas asmuo tikrai nebus įtrauktas į sankcijų sąrašą kitaip, nei tik „Forumo“ sprendimu. Beje, pastarajame „Laisvosios Rusijos forume“ kaip tik viešoje diskusijoje bus sprendžiamas kelių, tiesiogiai su Kremliumi nesusijusių, bet jo interesais dirbančių asmenų įtraukimo į sąrašą klausimas.

– Kremliaus interesuose dirbančiose organizacijos, kaip pavyzdžiui „Russia Today“, dirba ne tik Rusijos, bet ir kitų šalių piliečiai. Jie taip pat turėtų patekti į sąrašus?

– Asmeniškai aš juos laikyčiau įtakos agentais. Tačiau pasikartosiu: į sąrašus žmones traukiame ne už tai, kad jie dirba kažkokioje organizacijoje, o už konkrečius veiksmus. Aiškiai nurodėme tuos žmones, kurie balsavo už Krymo aneksiją, kurie leido siųsti Rusijos kariuomenę už šalies ribų ir taip toliau.

– Kaip renkate informaciją? Kaip atsekate finansinius srautus?

– Turime įvairių informacijos šaltinių – atvirų ir konfidencialių. Apie pastaruosius, manau tai puikiai suprantate, negaliu kalbėti. Yra žmonių, kurie asmeniškai perduoda informaciją. Mes šiuos duomenis, žinoma, atidžiai tikriname. Tačiau pasakoti apie juos negaliu, nes esame faktinio karo su valdančiuoju režimo būsenoje, o šie žmonės padeda mums kovoti.

– Paskelbėte apie atnaujintą sąrašą jums „nepatogiu“ metu – prieš Ukrainos prezidento rinkimus. Nebijote būti užgožti informacinėje erdvėje?

– Jei niekas nekreips dėmesio į Rusijos opozicijos perduodamą informaciją, gali nutikti taip, kad nebebus rinkimų, kuriuos visi su tokiu susidomėjimu galėtų stebėti.

Beje, kalbant apie Ukrainos rinkimus, siūlau nebūti pesimistais. Ukrainoje egzistuoja veikianti politinė konkurenciją ir nėra centralizuotos sistemos, kaip Rusijoje. Tai teikia vilties. Štai ir Rusijos televizija skyrė visą dėmesį Ukrainos rinkimams: savų rinkimų nėra, tai ir rodo svetimus. Kaip tam juokelyje: „Patys to daryti negalime, tai bent pažiūrėsime, kaip kiti tai daro“.

„Turime įvairių informacijos šaltinių – atvirų ir konfidencialių. Apie pastaruosius, manau tai puikiai suprantate, negaliu kalbėti.“

Kas patenka į „Putino sąrašą“

„Laisvosios Rusijos forumas“ išskyrė 8 kategorijas „nuopelnų“, už kuriuos žmonės įtraukiami į sankcijų sąrašą:

1. Rusijos „savininkai“, užgrobę ir nusikalstamai laikantys valdžią.

2. „Vykdytojai“ – deputatai ir valdininkai, tiesiogiai vykdantys Rusijos vadovybės politiką išlaikyti užgrobtą valdžią.

3. „Teisės griovėjai“ – teisėjai, prokurorai, tyrėjai, advokatai, operatyvinį darbą atliekantys pareigūnai bei jų agentai, atsakingi tiesiogiai atsakingi už represijų vykdymą ir opozicijos bei kitų kitaminčių persekiojimą dėl politinių motyvų.

4. „Agresoriai“, atsakingi už agresiją užsienio politikoje, karus ir kitų šalių teritorijos okupaciją, už tarptautinės teisės ir tarptautinių sutarčių laužymą.

5. „Oligarchai ir kyšininkai“, atsakingi už Rusijos išgrobstymą valstybiniu mastu, tiesiogiai padedant RF valdžiai arba dėka glaudžių ryšių su valdžia.

6. „Propagandistai“, atsakingi už sąmoningai žmones klaidinančios informacijos kūrimą ir sklaidą valdžios interesais, už agresijos ir neapykantos atmosferos kūrimą visuomenės sąmonėje.

7. „Parankiniai“, dėl savo asmeninės naudos bendradarbiaujantys su Rusijos valdžia ir taip kenkiantys valstybei ir jos piliečiams.

8. „Naudos gavėjai“ – Rusijos valdžios partneriai užsienyje, padedantys įgyvendinti jos nusikalstamus planus griauti tarptautinės teisės principus, tarptautinę politiką, demokratiją ir kovą prieš korupciją.

Pirmasis „Putino sąrašo“ variantas 2017 metų gruodį pristatytas Vilniuje. Atnaujintas ir papildytas sąrašas birželio pradžioje bus patvirtintas septintajame „Laisvosios Rusijos forume“ Trakuose.