Rusų karių kapų ieškotojai skundžiasi, kad pas juos atliktos kratos
Aso­cia­ci­jos „Už­mirš­ti ka­riai“ va­do­vas Vik­to­ras Or­lo­vas Ru­si­jos pro­pa­gan­di­nei ži­niask­lai­dai lie­jo ap­mau­dą, kad teis­mas pro­ku­ro­ro pra­šy­mu da­vė lei­di­mą at­lik­ti kra­tą, nu­ro­dy­da­mas, kad jis ta­ria­mai tu­ri gink­lų. 

Propagandinė Rusijos žiniasklaida teigia, kad Lietuvos policija atliko kratą asociacijos „Užmiršti kariai“ vadovo Viktoro Orlovo bute. Organizacijos vadovas pranešė, kad jis buvo apkaltintas neteisėtu šaunamųjų ginklų laikymu, kurių jis, pasirodo, neturi.

„Prieš atliekant kratą man buvo pateiktas teismo sprendimas. Kriminalinė žvalgyba surinko pakankamai medžiagos, rodančios, kad aš iš tikrųjų turiu šaunamųjų ginklų, todėl teisėjas, prokuroro prašymu, išdavė nurodymą atlikti kratą ir, šios sankcijos pagrindu, į mano namus atvyko pareigūnai“, – sakė V. Orlovas.

Teigiama, esą kratos metu teisėsaugos pareigūnai konfiskavo Orlovo kompiuterį, telefoną, nešiojamąjį kompiuterį, bet ginklų nerado. Pasak jo, buvo atlikta krata ir kito asociacijos nario – Sergejaus Gošo – namuose.

Asociacijos „Užmiršti kariai“ ir Vilniaus valdžios institucijos ginčijasi dėl dviejų paminklų, pastatytų Antakalnio kapinėse, rašo Rusijos naujienų portalas: „Viename kape palaidoti Rusijos Imperijos kariuomenės kariai, kurie žuvo 1915 metais, Vilniaus gynybos metu. Kitame ilsisi 2011 metais Švenčionių rajone aptiktų Raudonosios armijos karių palaikai. Anksčiau Lietuvos kultūros paveldo departamentas skyrė organizacijai 1,5 tūkstančio eurų baudą už tai, kad tariamai buvo pažeista perlaidojimo procedūra – nebuvo sutarta su Užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos kultūros ministerija, bei už tai, kad ant vieno iš paminklų tariamai yra tarybinis simbolis – penkiakampė žvaigždė.“

Kaip prieš metus rašė BNS, Kultūros paveldo departamentas (KPD) prašė Vilniaus savivaldybės nukelti Antakalnio kapinėse prieš kelerius metus pastatytus du antkapius sovietų bei carinės Rusijos kariams. Pasak departamento direktorės Dianos Varnaitės, kyla abejonių dėl teisingo palaikų identifikavimo.

Viename iš kapų, kaip teigia užrašai, palaidoti 1915-aisiais žuvę keturi nežinomi carinės Rusijos kariai, kitame – šeši sovietų kariuomenės kariai su pavardėmis ir dar vienas nežinomas karys. Anot D. Varnaitės, pagal ikiteisminių tyrimų palaikų tapatybei nustatyti duomenis, vieni palaikai iškasti Trakų, kiti – Švenčionių rajone.

„Abiejų ikiteisminių tyrimų medžiagoje niekur nėra įrodymų, kad tai Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų karių palaikai. Yra prielaidų, kad patys kasėjai taip teigė, bet jokio galutinio įrodymo nė viena ekspertizė nėra pateikusi (...). Manome, kad yra pakankamas pagrindas demontuoti tuos paminklus, nes faktiškai tai yra neatpažinti palaikai“, – BNS sakė D. Varnaitė.

Pasak departamento vadovės, tai, jog tvirtų įrodymų dėl palaikų tapatybės nėra, pripažįsta ir Viktoro Orlovo vadovaujama organizacija „Užmiršti kareiviai“, apskundusi departamento skirtą per 1,4 tūkst. eurų baudą.

Kaip skelbė KPD, bauda skirta už tai, kad perlaidojimo procedūros, taip pat ir vienas iš antkapių su penkiakampės žvaigždės kontūrais nebuvo suderinti su Užsienio reikalų ir Kultūros ministerijomis, kaip to reikalauja įstatymai. V. Orlovas savo ruožtu teigia, kad antkapiai statyti tuomet, kai dar nebuvo šio reikalavimo ir perlaidojimai derinti tik su savivaldybe.