Rusija Lietuva perdavė vieną ieškomiausių nusikaltėlių – A. Geležių
Šią sa­vai­tę Ru­si­ja Lie­tu­vai per­da­vė vie­ną ieš­ko­miau­sių nu­si­kal­tė­lių – 44 me­tų Al­gir­dą Ge­le­žių, nu­teis­tą dėl dvie­jų žmo­nių nu­žu­dy­mo Lie­tu­vo­je.

A. Geležius buvo atvežtas netoli Kybartų, iš kur mūsų šalies pareigūnai jį pristatė į Kauno tardymo izoliatorių. Ketvirtadienį bėglys perkeltas į Vilniaus pataisos namus, kur atliks bausmę, pranešė naujienų portalas lrytas.lt.

A. Geležius Rusijoje, Karaliaučiaus srityje, buvo sulaikytas 2017 metų spalį. Po to ilgai spręsta, ar Rusijoje pabėgėlio statusą turintį asmenį išduoti Lietuvai.

Marijampolės apskrities policija A. Geležiaus ieškojo nuo 2012 metų pabaigos, kai jis buvo nuteistas dėl dviejų žmonių nužudymo.

Buvęs liberaldemokratas, Kalvarijos savivaldybės tarybos narys slapstėsi nuo jam skirtos 14 metų laisvės atėmimo bausmės.

A.Geležius nuteistas už tai, kad 1994 metų pavasarį žiauriai nužudė du vyrus, kurie neva buvo apvogę jo brolį. Siekdamas susigrąžinti pagrobtus pinigus, jis kankino, o vėliau žiauriai nužudė to paties miestelio gyventojus – Raimondą Akelį ir Zenių Valinčių. Nužudytųjų kūnai iki šiol nerasti.

A. Geležiaus įgaliojimai savivaldybės taryboje buvo nutraukti 2006 metais. Tuometinė Liberalų demokratų partija (dabar partija „Tvarka ir teisingumas“) sustabdė A. Geležiaus ir kaip partijos Kalvarijos skyriaus pirmininko, ir kaip partijos nario įgaliojimus.