RRT: pranešimų apie žalingą turinį internete gauta 7 proc. mažiau
Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­ba (RRT) in­ter­ne­to karš­tą­ja li­ni­ja per­nai ga­vo 3,15 tūkst. pra­ne­ši­mų apie ne­tei­sė­tą ar ža­lin­gą tu­ri­nį in­ter­ne­te – 7 proc. ma­žiau nei 2017 me­tais.

Interneto vartotojai siuntė pranešimus apie internete rastą informaciją, susijusią su rasinės ir tautinės nesantaikos kurstymu, pornografija, vaikų seksualiniu išnaudojimu, smurtu ar patyčiomis prieš asmenis, narkotinių medžiagų platinimu, taip pat apie neleistiną asmeninės informacijos skelbimą, pranešė RRT.

Po atlikto tyrimo tolesnių veiksmų imtasi 697 atvejais: 43 pranešimai persiųsti tolesniam tyrimui Policijos departamentui dėl įtariamo neteisėto turinio Lietuvos tarnybinėse stotyse, 42 pranešimai persiųsti tolesniam tyrimui Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai dėl įtariamo neigiamo poveikio nepilnamečiams darančios informacijos.

291 pranešimas apie vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdus persiųstas kitų šalių karštosioms linijoms, tarptautinės interneto karštųjų linijų asociacijos „Inhope“ narėms, 321 pranešimas persiųstas įvairių šalių interneto paslaugų teikėjams, svetainių savininkams, socialinių tinklų valdytojams dėl neteisėto turinio internete.

Taip pat RRT specialistai pernai suteikė 367 konsultacijas socialinių tinklų naudotojams – 67 proc. daugiau nei 2017 metais.

Konsultacijos teiktos dėl neteisėtai paskelbtos asmeninės ar žalingos informacijos pašalinimo, užgrobtų paskyrų susigrąžinimo, tinkamų saugumo ir privatumo parinkčių nustatymo socialiniuose tinkluose.