Rinkimų komitetų vardus narstys po raidę
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) Laz­di­juo­se su­si­bū­ru­sio vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „A. Mar­ge­lio ko­man­da: „Pir­myn! Kar­tu mes ga­li­me“ to­kiu pa­va­di­ni­mu ne­re­gis­tra­vo. Jis įre­gis­truo­tas tik kaip vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „A“ – pa­gal pir­mą­ją abė­cė­lės rai­dę, nes tai – pir­mas toks at­ve­jis Lie­tu­vo­je.

Atsisakymą registruoti komitetą pageidaujamu pavadinimu VRK motyvavo tuo, kad jis tapatus jau egzistuojančiam juridinio asmens pavadinimui. Tačiau visuomeninio rinkimų komiteto lyderiai su tuo nesutinka ir ketina skųsti sprendimą.

Vakarykščiais duomenimis, savivaldybių tarybų rinkimams registruota 70 visuomeninių rinkimų komitetų 41 šalies savivaldybėje, kai kur – net po 3–5 komitetus.

Nors kol kas atsisakyta registruoti tik vieną visuomeninį rinkimų komitetą jo narių pasirinktu pavadinimu, manoma, kad tokių atvejų bus ir daugiau – 2019 metų savivaldybių tarybų rinkimuose žada dalyvauti kaip niekad daug tokių komitetų. Vakarykščiais duomenimis, savivaldybių tarybų rinkimams registruota 70 visuomeninių rinkimų komitetų 41 šalies savivaldybėje. Kai kuriose – Vilniaus, Klaipėdos, Marijampolės, Pagėgių, Radviliškio, Šiaulių – savivaldybėse registruota net po 3–5 komitetus. Savivaldybių tarybų rinkimų dalyviai dar gali registruotis iki gruodžio 10 dienos.

Parinko kitą vardą

Praėjusių metų liepos pradžioje Lazdijų rajono meras, buvęs konservatorius Artūras Margelis įkūrė naują visuomeninę organizaciją – nepartinį judėjimą „Pirmyn! Kartu mes galime“. Tai padarė po to, kai jo narystę Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijoje 2016 metų gegužę sustabdė Priežiūros komitetas. Tai įvyko po Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) pradėto tyrimo dėl Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos viešųjų pirkimų.

Prasidėjus rinkimų į vietos savivaldą kampanijai, A. Margelis ir daugiau kaip 160 jo politinių sekėjų subūrė visuomeninį rinkimų komitetą, pavadino jį „A. Margelio komanda: „Pirmyn! Kartu mes galime“ ir pateikė dokumentus jį registruoti VRK. Tačiau komisija teigė, kad toks komiteto pavadinimas yra adekvatus nepartinio judėjimo pavadinimui (Nepartinis judėjimas „Pirmyn! Kartu mes galime“), ir įregistravo visuomeninį rinkimų komitetą „A“.

Jaučiasi nuskriausti

A. Margelis piktinosi, kad toks VRK narių sprendimas yra nesuprantamas ir neaiškus, nes kaltinimai, esą komiteto pavadinimas adekvatus nepartinio judėjimo pavadinimui, nėra pagrįsti. „Bendri tėra keturi žodžiai, du išbraukti ir įrašyti trys visai kiti“, – „Lietuvos žinioms“ teigė A. Margelis. Jis pabrėžė, kad pavadinimai „A. Margelio komanda: „Pirmyn! Kartu mes galime“ ir Nepartinis judėjimas „Pirmyn! Kartu mes galime“ tikrai nėra tapatūs.

Lazdijų rajono politiko pastebėjimu, toks judėjimų ir visuomeninių rinkimų komitetų pavadinimų panašumas iki šiol nesutrukdė įregistruoti Alytaus, Širvintų, Druskininkų bei kitų savivaldybių rinkimų komitetų, esą VRK užkliuvo tik Lazdijai. „Raštą su atsisakymu registruoti komitetą tokiu pavadinimu, kokiu mes norėjome, atsiuntęs VRK narys V. Semeška norėjo tapti konservatorių kandidatu į Seimą Lazdijų-Druskininkų rinkimų apygardoje. Tačiau pastangos nuėjo veltui – kandidatas buvo kitas asmuo. O gal taip norima atverti platesnę erdvę kitoms partijoms dalyvauti rinkimuose į Lazdijų rajono savivaldybę?“ – spėliojo Lazdijų rajono meras.

Sprendė 4 nariai

VRK narys V. Semeška „Lietuvos žinioms“ priminė, kad rudenį Seimas priėmė Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pataisas, kuriomis neleidžiama tokiu pačiu pavadinimu (kaip veikiančių juridinių asmenų) registruoti ir visuomeninius rinkimų komitetus. Taip siekiama išvengti rinkėjų klaidinimo. „Lazdijų atveju to išvengti nebūtų pavykę“, – aiškino V. Semeška. Anot jo, vadovaujantis Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu, lazdijiečių visuomeninis rinkimų komitetas registruojant ir buvo pavadintas „A“, pasirinkus pirmąją abėcėlės raidę.

VRK nario teigimu, spręsti dėl visuomeninių rinkimų komitetų registravimo VRK yra įgaliojusi net keturis VRK narius: Svetlana Misevičienę, Valdemarą Urbaną, Taurą Rutkūną ir jį, V. Semešką. Todėl, jo žodžiais, bet kokius asmeniškumus ar suinteresuotumą Lazdijų atveju reikėtų atmesti.

Pasinaudos galimybėmis

Keturių VRK narių atsisakymas registruoti visuomeninį rinkimų komitetą tokiu pavadinimu, kokiu norėjo lazdijiečiai, nėra galutinis. Jis gali būti skundžiamas pačiai VRK, o ši kolegialiu sprendimu gali pakeisti komiteto pavadinimą, jei skundo autoriai įrodys, kad jie yra teisūs.

VRK sprendimas gali būti skundžiamas ir teismui. Lazdijų rajono meras A. Margelis pabrėžė, kad tokiomis galimybėmis tikrai bus pasinaudota – pasirinktą visuomeninio rinkimų komiteto pavadinimą bus bandoma apginti.