Rinkimai Zanavykų apygardoje: atėjo tik 22,5 proc. rinkėjų
Sek­ma­die­nio rin­ki­muo­se į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mą vien­man­da­tė­je Za­na­vy­kų rin­ki­mų apy­gar­do­je bal­sa­vo tik 22,5 proc. rin­kė­jų, tei­gia Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK).

Rinkimuose balsavimo teisę turėjo 31 069 rinkėjai. Rinkimų dieną atvyko balsuoti 22,5 proc. rinkėjų. Aktyviausiai balsavo Sintautų, Keturnaujienos, Paluobių, Aušros ir Girėnų rinkimų apylinkių rinkėjai.

2018 m. rugsėjo 16 d. rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Zanavykų rinkimų apygardoje įvyko sklandžiai. VRK iki šiol nepasiekė pranešimai apie bandymus vykdyti rinkėjų papirkimą ir rinkimų agitaciją.

VRK duomenimis, Šakių rajono policijos komisariatą pranešimai apie rinkimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus taip pat nepasiekė.

Šiuos rinkimus stebėjo ne tik politinių partijų teikti stebėtojai, bet ir pilietinės iniciatyvos „Baltosios pirštinės“ atstovai. VRK duomenimis, pilietinės iniciatyvos „Baltosios pirštinės“ atstovai taip pat neužfiksavo rinkimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų.

VRK informacinė sistema taip pat veikė sklandžiai, sutrikimų nebuvo užfiksuota.

Dėl laisvos Seimo nario vietos varžosi savarankiškai išsikėlęs Mindaugas Bastys, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandidatė Irena Haase, Darbo partijos kandidatas Vigilijus Jukna, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos iškeltas žemės ūkio ministras Giedrius Surplys, nepriklausomas kandidatas Mindaugas Tarnauskas bei Lietuvos socialdemokratų partijos keliamas Paulius Visockas.