Remigijus Šimašius ir Aušrinė Armonaitė palieka Liberalų sąjūdį
Du ge­rai ži­no­mi Li­be­ra­lų są­jū­džio na­riai šian­dien pra­ne­šė pa­si­trau­kian­tys iš par­ti­jos.

„Buvau Liberalų sąjūdžio nariu, prisiėmiau atsakomybę per sunkiausią partijai laikotarpį ir tapau pirmininku, kai teko jį traukti iš ypač sunkios padėties. Liberalu, panašu, būsiu ir iki gyvenimo pabaigos. Tačiau šiandien aš palieku Liberalų sąjūdį“, – rašo Vilniaus meras Remigijus Šimašius

Remigijus Šimašius teigia, kad savo veiklą ketina sukoncentruoti į sostinės interesus: „Šiandien po ketverių metų sunkaus darbo, man svarbiausia – apginti laisvą Vilnių ir jo pasiekimus, atstovauti jo žmonėms, ir vesti į naujas pergales. Man svarbu, kad Vilnius išpildytų savo misiją – būti laisvės vėliavnešiu Europoje, ir prisidėtų, kad visa Lietuva eitų klestėjimo, pagarbos žmogui bei laisvės keliu. Pastaruoju metu Liberalų sąjūdžio vadovybei, deja, tai atrodė antraeiliai dalykai – jiems atrodė svarbiausia „atsilaikyti“. Jiems struktūra pasirodė svarbiau už idėjas, svarbiau už pergales vardan šių idėjų“.

Partijos valdybos sprendimą neleisti jam kandidatuoti su rinkimų komitetu, Vilniaus meras pavadino veidmainyste: „Nesutinku su partijos vadovybės man ir mano bendražygiams, kad ir neteisėtai, parinktu statusu – „sustabdome narystę iki savivaldos rinkimų“. Tokia partijos vadovybės veidmainystė tėra savo marškinių ir interesų žiūrėjimas“.

Pranešimą meras baigė optimistine gaida: „Palieku Liberalų sąjūdį, bet nepalieku bendražygių ir savo idėjų, kuriomis tikiu. Tikiu, kad kartu su bendražygiais šioms idėjoms užauginsime sparnus. Kviečiu kiekvieną laisvę mylintį ir už ją kovojantį pilietį bendram darbui, kad mūsų laisva sostinė ir valstybė tik stiprėtų. Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!“.

Neapsikentė su vidinėmis rietenomis

„Turiu pranešti Jums nelengvą sprendimą, kurį priėmiau. Po ketverių metų narystės palieku Liberalų sąjūdį“, – šiandien parašė politikė savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“.

Aušrinės Armonaitės teigimu, ji nebeapsikentė su partiją draskančiai vidiniais nesutarimais: „Ilgai tikėjau (ir daug apie tai viešai kalbėjau), kad liberalai įveiks sunkumus. Deja, partiją silpnina ne korupcijos byla ar nukirpta dotacija, bet nuolatinės priešininkų (o gal priešų) paieškos bendražygių gretose, tarpusavio santykių aiškinimasis žiniasklaidoje, partinės biurokratijos pajungimas tam, kad būtų silpninami bendražygiai. Ką jau kalbėti apie tai, kad dalies Seimo frakcijos „valstietiška“ linija yra toliau palaikoma“.

„Nepaisant visko, nepykstu nei ant vieno buvusio bendražygio, juos gerbiu ir neturiu jokių nuoskaudų. Partijoje yra puikių žmonių ir galbūt ateityje mūsų keliai susikirs“, – rašo politikė.

Ji taip pat pažėrė kritikos Seimui: „Kiekvieną dieną dirbdama Seime matau, kaip Lietuvoje mažais žingsneliais varžoma asmens laisvė, slenka laisvo žodžio cenzūra, draudimai ir baudimai tapo mūsų kasdienybe. Seimas užuot įkvėpęs Lietuvai naujos jėgos, gaišta laiką tyrimų komisijose knaisiodamasis po pernykščius lapus. Ironiška, bet net laisvės idėjų atstovavimas pačių liberalų yra nustumtas į antrą ar net trečią planą“.

Parlamente Aušrinė Armonaitė ketina dirbti toliau, kaip nepriklausoma Seimo narė: „Toliau dirbsiu Seime, kaip nepriklausoma Seimo narė, toliau kursiu ir su Jūsų pagalba vieną dieną atversime naują kelią laisvei“.