Registrų centras pradeda dirbti pagal naują organizacinę struktūrą
Vals­ty­bės val­do­mas Re­gis­trų cen­tras ko­vo 1-ąją pra­de­da veik­ti pa­gal nau­ją or­ga­ni­za­ci­nę struk­tū­rą. 10 fi­lia­lų kei­čia trys klien­tų ap­tar­na­vi­mo cen­trai, su­ma­žin­tas ad­mi­nis­tra­ci­jos apa­ra­tas – va­do­vų skai­čius su­ma­žė­jo treč­da­liu. 

„Veiklos prasme organizacijai kovo 1-oji nėra lūžio taškas, kardinaliai atskiriantis vakarykštį ir rytojaus Registrų centrą, nes paslaugas vartotojams teiksime kaip įprasta. Tačiau žvelgiant per įmonės valdymo prizmę – tai reikšmingas žingsnis į priekį, diegiant strateginėje įmonėje aukščiausius gerosios valdysenos, efektyvumo, skaidrumo standartus“, – pranešime sakė Registrų centro generalinis direktorius Saulius Urbanavičius.

53 rajonų klientų aptarnavimo padalinių darbą nuo šiol kuruoja trys centrai. Tai leis lanksčiau organizuoti šią veiklą, teigia įmonė.

Be to, iki šiol netolygiai po skirtingus regionus išsidėsčiusios archyvavimo, registravimo ir kadastrų tvarkymo paslaugos dabar sutelktos 10-yje miestų.

Šiuo metu įpusėjo ir naujos Registrų centro vadovų komandos formavimas – baigta daugiau kaip 10 naujų vadovų atrankų, paskelbta ar vyksta dar 15 atrankų į vadovaujamas pozicijas.

Šiemet centras ketina visuomenei atverti daugiau kaip 150 atvirų duomenų rinkinių, patvirtinti naują paslaugų kainodarą, įdiegti šiuolaikišką atlygio politiką.