Registrų centras atvers daugiau duomenų
Re­gis­trų cen­tras nuo ki­tų me­tų ke­ti­na at­ver­ti dau­giau duo­me­nų. Cen­tro di­rek­to­rius Sau­lius Ur­ba­na­vi­čius sa­ko, jog at­vi­ri duo­me­nys tu­ri bū­ti leng­vai prie­ina­mi ir pa­to­giai nau­do­ja­mi.

„Matydami atvirų duomenų potencialą ir galimybes, pirmą kartą imame inicijuoti diskusijas su suinteresuotomis šalimis bei visuomene dėl Registrų centro tvarkomų duomenų atvėrimo“, – pranešime spaudai sakė S. Urbanavičius.

Preliminariai centras numato atverti apie 150 duomenų rinkinių – daugiausia Nekilnojamojo turto registro informacijos apie statinius, patalpas, žemės sklypus bei Juridinių asmenų registro informacijos apie įstatinį kapitalą, teisines formas ir statusus.

Ketinama atverti ne tik daugiau duomenų, bet ir keisti jų pateikimą.

„Dabar informacija ne visai atitinka atvirų duomenų formatą ir ne viskas yra pateikiama, kaip turėtų būti. Būna pateikta statistika, bet neišsamiai pateikti pjūviai. Planuojame, kad pertvarkius mūsų svetainėje pateiktus duomenis, matysis daugiau duomenų, jie bus pateikti patogesnius formatu, kad analitikai ar visuomenė galėtų lengviau juos interpretuoti ir naudoti“, – BNS teigė Registrų centro atstovas spaudai Mindaugas Samkus.

Anot jo, šį darbą Registrų centras žada atlikti savo resursais.

Siekiant nustatyti duomenų prioritetus, bus atlikta naudotojų apklausa.