Referendumui gelbėti – populistinis jaukas
Ki­tų me­tų ge­gu­žę vyks­tant pre­zi­den­to rin­ki­mams rin­kė­jams ga­li tek­ti ap­sisp­ręs­ti ne tik dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės ri­bų iš­plė­ti­mo, bet ir dėl Sei­mo na­rių skai­čiaus ma­ži­ni­mo. Eks­per­tai pers­pė­ja, kad pa­stan­gos siek­ti re­zul­ta­to bet ko­kio­mis prie­mo­nė­mis ga­li prieš­ta­rau­ti Kons­ti­tu­ci­jai.

Parlamento vadovas Viktoras Pranckietis siūlo receptą, jo akimis, galintį užtikrinti referendumo dėl dvigubos pilietybės sėkmę. Kitą savaitę prasidėsiančioje Seimo rudens sesijoje jis žada teikti projektą, kuriuo būtų atverta galimybė rinkėjams kitąmet spręsti, ar reikėtų mažinti parlamentarų skaičių nuo 141 iki 121. Esą šis klausimas, teikiamas kartu su referendumu dėl dvigubos pilietybės, pritrauktų daugiau balsuotojų.

Kaip žinoma, referendumą dėl dvigubos pilietybės siūloma organizuoti dvi dienas su dviejų savaičių pertrauka – per pirmąjį prezidento rinkimų turą ir per antrąjį, t. y. gegužės 12 ir 26 dienomis. Manoma, jog tai didins tikimybę, kad jis įvyks. Vyriausioji rinkimų komisija suskaičiavo, kad referendumas dėl dvigubos pilietybės gali kainuoti 2 mln. eurų.

Viktoras Pranckietis žada teikti projektą, kuriuo būtų atverta galimybė rinkėjams kitąmet spręsti, ar reikėtų mažinti parlamentarų skaičių nuo 141 iki 121.

Praėjusių metų sausį Seimas po pateikimo pritarė Konstitucijos pataisoms nuo 141 iki 101 mažinti parlamentarų skaičių, taip pat iš spalio į kovą perkelti Seimo rinkimų datą. Per pastaruosius porą dešimtmečių retais Seimo metais apsieita be iniciatyvų mažinti parlamentarų skaičių. Vizijų, kiek Seime turėtų būti tautos atstovų, būta įvairių – nuo 71 iki 121.

Manipuliuoti pavojinga

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) vicepirmininkas Stasys Šedbaras sutiko, kad referendumas dėl parlamentarų skaičiaus mažinimo gali būti tam tikras masalas rinkėjams. Tačiau, anot jo, lengva ranka tuo manipuliuoti negalima, nes kiltų grėsmė demokratijos pamatams.

„Bet kurio parlamento narių skaičius yra tam tikra demokratijos garantija. Turi būti kritinė masė, kurios nebūtų galima lengvai paveikti. Kuo mažiau parlamentarų, tuo lengviau jais manipuliuoti. Turi būti galimybė partijoms parlamente turėti savo atstovų, turi būti valdančioji dauguma ir stipri opozicija“, – „Lietuvos žinioms“ sakė konservatorius.

Be to, bet koks Seimo narių mažinimas sukeltų rinkimų sistemos problemų: tektų perbraižyti apygardų ribas, gal net pereiti prie kitos sistemos – rinkti parlamentarus tik pagal partijų sąrašus. Dabar pusė Seimo narių renkami vienmandatėse rinkimų apygardose, pusė – daugiamandatėje.

S. Šedbaras priminė, kad referendumas dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo kartą jau rengtas, tačiau rinkėjai idėjos nepalaikė. TTK vicepirmininkas vylėsi, kad Seimas tokio referendumo iniciatyvai nepritars. Daugiau nerimo jam kelia sumanymas referendumą dėl dvigubos pilietybės rengti su dviejų savaičių pertrauka. „Mano nuomonė kategoriška – tai prieštarauja Konstitucijai. Referendumas gali vykti dvi, tris dienas, bet iš eilės. Tai gal ir dėl Seimo narių skaičiaus bus balsuojama su pertrauka? Būtų visiškai prasilenkta su logika“, – aiškino konservatorius.

Valdžia turi išlikti neutrali

Mykolo Romerio universiteto profesoriaus, konstitucinės teisės žinovo Vytauto Sinkevičiaus teigimu, mintį apie tai, kad Seimo narių gali būti mažiau, savo nesąžiningu elgesiu, pareigų nevykdymu rinkėjams perša patys parlamentarai. Paskui, norėdami įtikti tautai, patys skatina mažinti Seimo narių skaičių. Ši iniciatyva, pasak profesoriaus, aiškiai susijusi su kita – dvigubos pilietybės ribų išplėtimu.

„Ieškoma įvairiausių būdų, kaip pasiekti, kad referendumas įvyktų. Ir kad būtų toks rezultatas, kokio nori Seimas. Bet ar Seimo noras sutampa su tautos noru? Valdžios institucijos privalo elgtis taip, kad būtų sąžiningai paklausta tautos ir išgirstas sąžiningas jos balsas – norime išplėsti dvigubos pilietybės ribas ar ne. Valdžios institucijos negali veikti tokiu būdu, kuris balansuoja ties konstitucingumo riba“, – „Lietuvos žinioms“ sakė V. Sinkevičius.

Prie tokių priemonių jis priskyrė referendumo kartelės nuleidimą, balsavimą su dviejų savaičių pertrauka, dviejų referendumų rengimą vienu metu. Anot profesoriaus, valdžia turi elgtis neutraliai – suformuluoti problemą ir skatinti kalbėti ne tik tuos, kurie pritaria valdžios požiūriui, bet ir tuos, kurie nepritaria.

Jis atkreipė dėmesį į tai, jog Konstitucinis Teismas (KT) yra konstatavęs, kad vienam referendumui negalima teikti kelių tarpusavyje nesusijusių klausimų. Tačiau KT nutarimuose nėra imperatyvios normos, kad du skirtingi referendumai negali vykti tuo pat metu. „Siekiant, kad tauta galėtų ramiai apsispręsti dėl konkretaus klausimo, nereikėtų jungti dviejų referendumų, juolab tapatinti jų su prezidento rinkimais“, – sakė V. Sinkevičius.

Dvelkia populizmu

Anot Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus Lauro Bielinio, pasiūlymas rengti referendumą dėl Seimo narių mažinimo yra visiškai populistinis. „Logika aiški. Seimą, politikus visuomenė vertina labai prastai, neretai priekaištai yra siejami su parlamentarų skaičiumi. Tačiau jo didinimas ar mažinimas nieko nepakeis. Reikia iš esmės keisti atranką, kad į Seimą nepatektų savanaudžių, melagių, avantiūristų arba nieko nenusimanančių naivuolių“, – įsitikinęs politologas. Kita vertus, turi keistis ir patys rinkėjai, nes jie neretai Seimo narius renka vadovaudamiesi vien emocijomis.

Į referendumą dėl dvigubos pilietybės privilioti daugiau rinkėjų metant Seimo narių skaičiaus mažinimo jauką, jo akimis, negarbinga. „Bet, matyt, daugiau nieko nesugalvojama“, – spėjo politologas.